สภาวิศวกร จับมือ วสท. และ สควท. ลงนาม วิชาการ มุ่งพัฒนาทักษะวิศวกรไทย ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday, 28 December 2022

สภาวิศวกร จับมือ วสท. และ สควท. ลงนาม วิชาการ มุ่งพัฒนาทักษะวิศวกรไทย ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม


สภาวิศวกร จับมือ วสท. และ สควท. ลงนาม
วิชาการ มุ่งพัฒนาทักษะวิศวกรไทย
ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

รศ. ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 7 (คนที่ 1 จากซ้าย) ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) และ ผศ. ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ทางวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาวิศวกร เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิชาการทางวิศวกรรม พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และทักษะทางวิศวกรรม ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความต้องการของสังคม ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องบอร์ดรูมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์