สสจ.สมุทรสาคร จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดอบรมทำฉลากอาหาร-จดแจ้งเครื่องสำอาง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 14 December 2022

สสจ.สมุทรสาคร จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดอบรมทำฉลากอาหาร-จดแจ้งเครื่องสำอาง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


สสจ.สมุทรสาคร จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย 
จัดอบรมทำฉลากอาหาร-จดแจ้งเครื่องสำอาง 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร และ เครื่องสำอาง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเภสัชกรหญิง อรุณศรี บุญมาศิริ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อต้องการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจัดทำฉลากอาหาร และ จดแจ้งเครื่องสำอาง ให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการประสบปัญหาการยื่นคำขอเลขทะเบียน อย. จากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการร้องเรียนเรื่องการแสดงฉลากอาหารไม่ตรงตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ เช่น ชื่อไม่ตรงตามระบบเลข อย.ที่จดแจ้ง เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันการร้องเรียนต่าง ๆ ทาง สสจ.จึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบ E-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร ในการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้าในราชอาณาจักร การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนอาหาร การจดทะเบียนอาหาร หรือการแจ้งรายละเอียด การทำฉลากโภชนการ รวมถึงการโฆษณาที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ประกอบการผลิตอาหารกว่า 1,000 แห่ง นอกจากนี้ ยังจัดอบรมการจดแจ้งเครื่องสำอางและการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องสำอางกว่า 300 แห่งในพื้นที่ด้านนายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสมุทรสาคร กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 1705 ให้บริการตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยสาขาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การผลิตอาหารให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. และกรอบข้อมูลฉลากโภชนาการ โดยบริการตรวจรับรองและออกใบรายงานผลทั้งแบบ GDA ,แบบย่อและแบบเต็ม รวมถึงกรอบข้อมูลฉลากโภชนการต่างประเทศ ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังให้บริการตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการตามระบบ GHPs/HACCP รวมถึงที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร หรือ www.centrallabthai.comNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์