CEA ชวนท่องวัด (ลับ) ต่อเนื่อง ไปกับเทศกาล "UNFOLDING BANGKOK" ในธีม "HIDDEN TEMPLE" ย่านบางยี่ขัน thonburi sideฝั่งธนฯ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 14 December 2022

CEA ชวนท่องวัด (ลับ) ต่อเนื่อง ไปกับเทศกาล "UNFOLDING BANGKOK" ในธีม "HIDDEN TEMPLE" ย่านบางยี่ขัน thonburi sideฝั่งธนฯCEA ชวนท่องวัด (ลับ) ต่อเนื่อง
ไปกับเทศกาล "UNFOLDING BANGKOK"
ในธีม "HIDDEN TEMPLE"
ย่านบางยี่ขัน ฝั่งธนฯ
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และวัดสวนสวรรค์
17-25 ธ.ค. 2565 นี้

เดินทางมาถึงโปรแกรมสุดท้ายในธีม "HIDDEN TEMPLE" ท่องวัด (ลับ) ย่านบางยี่ขัน ฝั่งธนบุรี ภายใต้แนวคิด "ขอบเขตนิมิตร เส้นแบ่งอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างมนุษย์และพุทธธรรม" ที่วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และวัดสวนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม นี้

ร่วมเปิดประสบการณ์ที่จะพาทุกท่านข้ามพ้นวัฏสงสาร กับการตีแผ่ความหมายทางพระพุทธศาสนาที่ถูกซ่อนไว้ในสัญลักษณ์อาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ และเรียนรู้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับสรวงสวรรค์ระหว่างมนุษย์และพุทธธรรม ผ่านการจัดแสดง แสง สี เสียง ด้วย Projection Mapping ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ที่จะนำพาทุกคนข้ามพ้นไปสู่ห้วงนฤพาน และถ่ายทอดสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ของอุโบสถวัดสวนสวรรค์ วัดร้างที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนบ้านปูนด้วยภาพสะท้อนใหม่ ชูกิจกรรมดนตรีและการแสดง Music and Performance ที่มาจากความหลากหลายของชาติพันธุ์ในย่านบางยี่ขันสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB Urban Ally และศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับ มิตรเมืองภาคีเครือข่ายย่านบางยี่ขัน ร่วมขับเคลื่อนจัดกิจกรรมนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ "UNFOLDING BANGKOK" เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร ในธีม "HIDDEN TEMPLE" ท่องวัด (ลับ) ย่านบางยี่ขัน ฝั่งธนบุรี ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคมนี้

พบกับกิจกรรมไฮไลต์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.


1. Interactive Lighting and Projection MappingThe Divine Journey: อาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืม เรื่องราวแห่งความหมายของพุทธศาสนา การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์อาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ และการถ่ายทอดภาษาทางสถาปัตยกรรมจากสมัยอยุธยาที่ซ่อนเร้นอยู่ในวัด จะถูกตีแผ่ให้ได้เห็นและเข้าใจถึงเจตนารมณ์อันหยั่งลึกในทุกองค์ประกอบเชิงพื้นที่ถึงหลักปรัชญาของการกําหนดขอบเขตวิสุงคามสีมา หรือ พื้นที่สังฆกรรมรอบอุโบสถที่กำหนดด้วยใบเสมา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ความหมายของรูปแบบอาการตกท้องช้าง หรือที่เรียกภาษาช่างว่า 'แอ่นท้องสําเภา' ในทางสถาปัตยกรรม ด้วยรูปแบบ Interactive Lighting and Projection Mapping ที่จะนำพาทุกคนข้ามพ้นวัฏสงสาร ไปสุดห้วงนฤพาน

สถานที่: วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
เวลา 18.00-21.00 น.


Reveal The Lost Beauty Garden การแสดงคุณค่าทางสถาปัตกรรมที่ปัจจุบันเลือนหายไปของวัดสวนสวรรค์ ผ่านการสร้างภาพจำลอง สันนิษฐานรูปแบบอุโบสถ เมื่อครั้นที่ยังสมบูรณ์ และความสวยงามของสวนสวรรค์นี้ จากการเก็บข้อมูลรูปแบบอาคารและลวดลายองค์ประกอบประดับตกแต่ง พร้อมทั้งมี Instagram Filter ของดอกไม้จากสวนสวรรค์ที่ร่วงโรยมา ให้ผู้ที่เยื่ยมชมได้จินตนาการบรรยากาศของสวนที่คือสวรรค์จริง ๆ นั่นเอง

สถานที่: วัดสวนสวรรค์
วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00-18.00 น.


The garden of heaven (สวน + สวรรค์) "สวนสวรรค์" คือภาพจินตนาการของความความสุข ความอุดมสมบูรณ์และงดงามด้วยพรรณไม้นานาหลากสีสัน "The garden of heaven: สวน+สวรรค์" จำลองภาพความเป็นสวนสวรรค์ ชุบชีวิตพื้นที่ว่างที่ซ่อนตัวอยู่ภายในวัดร้างแห่งนี้ ให้กลับมามีชีวิตชีวากลายเป็นพื้นที่พักผ่อนของชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยือน

สถานที่: วัดสวนสวรรค์
วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00-18.00 น.2. Music and Performance กิจกรรมดนตรีและการแสดงที่มีฉากหลังเป็นเจดีย์สามองค์ที่มีรูปทรงแตกต่างกัน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ บางยี่ขันMelting-Pot Community: ความทรงจําและหลากหลายของชาติพันธุ์ในย่านบางยี่ขัน
กิจกรรมการแสดงดนตรีที่หาชมได้ยาก ทั้ง การแสดงดนตรี จาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นำโดย ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การแสดงดนตรีลาวและอีสาน ณ วัดสวนสวรรค์ โดย ดนุเชษฐ์ วิสัยจร ร่วมกับ สุกัญญา สมไพบูลย์ และทีมนักดนตรีมหัศจรรย์ การแสดงโขนจิ๋ว รามเกียรติ์ ตอนสัมนักขาก่อศึก โดย โรงวัฒนธรรมเทพากร

3. Architectural Lighting โดย กลุ่ม LightIS and Friends การออกแบบไฟส่องสว่างพร้อมทั้งอิน
เตอร์แอ็กทีฟ ผ่านแสง สี ชวนสังเกตขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น ให้ปรากฏในรูปแบบใหม่ในวัด พระยาศิริไอยสวรรค์

และติดตามกิจกรรมต่อเนื่องของ เทศกาล "UNFOLDING BANGKOK" ในธีมครั้งต่อไป ตั้งแต่เที่ยวสวนป่ากลางเมือง ในธีม "Greeting Benjakitti" ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2566 และชมอาคารที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในธีม "Living Old Building" ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ไฮไลต์ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566

ข้อมูลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตและการส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจและของประเทศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์