“ไทยวาโก้” เดินหน้าโครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 15 October 2022

“ไทยวาโก้” เดินหน้าโครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม“ไทยวาโก้” เดินหน้าโครงการวาโก้ โบว์ชมพู 
สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้
ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ชุมชนบางคอแหลม


ห้องประชุมอินทร์บรรจง สำนักงานเขตบางคอแหลม - นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ นางสาวการุณี สุหร่าย (ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมพร มีหาดทราย (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เดินหน้าสานต่อ “กิจกรรมวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคให้กับชาวชุมชนเขตบางคอแหลม รวมทั้งจัดการบรรยายในหัวข้อ “รู้ทันมะเร็งเต้านม” โดย พญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม พร้อมสาธิตการตรวจเต้านม ฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการตรวจคัดกรองเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทั้งนี้หากพบความผิดปกติจะส่งตรวจซ้ำด้วยการตรวจแบบแมมโมแกรม ซึ่งมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยทางวาโก้สนับสนุนการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมด เมื่อเร็ว ๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพ เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา 

นางสาวสุทธิรัตน์ สิทธิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการผ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
พญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
นางสาวแสงรุ้ง สุขจิระทวี พยาบาลวิชาชีพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์