ทีเคพาร์ค จับมือ UNDP ขยายความร่วมมือ ผลักดันเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 22 July 2022

ทีเคพาร์ค จับมือ UNDP ขยายความร่วมมือ ผลักดันเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทีเคพาร์ค จับมือ UNDP 
ขยายความร่วมมือ
ผลักดันเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย ) ลงนามขยายความร่วมมือ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ Partnership Advisor โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย

2. นางสุกันยา ทองธำรง Integrated Programme Analyst โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย

3. นาย เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย

4. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้

5. นายอิสระ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้

6. นางสาววิภาศัย นิยมาภา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด สถาบันอุทยานการเรียนรู้

เกี่ยวกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 24 มกราคม 2548 ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 คน มีการให้บริการยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้กว่า 500,000 เล่มต่อปี ล่าสุดได้ขยายเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้เต็มรูปแบบ จำนวน 30 แห่งในพื้นที่ 23 จังหวัด และร่วมมือกับหน่วยงานภาคีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน รวมกว่า 300 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบล 200 แห่ง ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน รวม 76 แห่งใน 76 จังหวัด และห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร 20 แห่ง ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 17 ปี สถาบันอุทยานการเรียนรู้มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต ตั้งเป้าดึงเทคโนโลยีในการให้บริการ และผลักดันให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์