PwC ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านองค์ความรู้อย่างเป็นทางการในการประชุม APEC CEO Summit ประจำปี 2565 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 27 July 2022

PwC ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านองค์ความรู้อย่างเป็นทางการในการประชุม APEC CEO Summit ประจำปี 2565

PwC ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านองค์ความรู้อย่างเป็นทางการในการประชุม 
APEC CEO Summit ประจำปี 2565

PwC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็น “พันธมิตรด้านองค์ความรู้” (“Knowledge Partner”) อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในการประชุมเอเปค ซีอีโอ ซัมมิท ประจำปี 2565 (APEC CEO Summit 2022) ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยในปีนี้ PwC จะทำหน้าที่ในฐานะพันธมิตรด้านองค์ความรู้ให้กับการประชุมดังกล่าวเป็นปีที่ 13

ทั้งนี้ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2565 (APEC 2022) โดยเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ ตลอดทั้งปี รวมทั้งการประชุม APEC CEO Summit ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด “Embrace. Engage. Enable.”

เอเปค หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)[1] คือ เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค

ปัจจุบัน เอเปคมีสมาชิกจำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก และมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวมกันกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,700 ล้านล้านบาท เกินครึ่งของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก

สำหรับการประชุม APEC CEO Summit นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมดังกล่าว และจะถูกจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Week: AELW) โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก ได้หารือถึงแนวทางเศรษฐกิจ การค้า และประเด็นอื่น ๆ ที่ภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่ ร่วมกับผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และซีอีโอชั้นนำของภาคธุรกิจ

นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านองค์ความรู้ในการประชุม APEC CEO Summit อีกครั้งในปีนี้ โดยการประชุมฯ ดังกล่าว จะเป็นเวทีที่รวมผู้นำจากทั้งภาครัฐและตัวแทนจากธุรกิจชั้นนำจากทั่วทั้งภูมิภาค ในฐานะพันธมิตรด้านองค์ความรู้ PwC จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำธุรกิจ พร้อมมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ๆ ที่ภูมิภาคของเรากำลังเผชิญ ในยุคหลังสภาวการณ์โควิด-19 ที่เอเปคกำลังปรับตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ ๆ อันจะช่วยนำมาซึ่งการสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ”

“เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมชั้นนำระดับภูมิภาค ที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำ และตัวแทนเอเปคจากทุกภาคส่วนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะเดินทางมาเยือนไทยด้วยตัวเองในปลายปีนี้” นาย ชาญชัย กล่าว

[1] APEC 2022 Thailand

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์