มูลนิธิ EDF เชิญร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงอาหาร มอบให้โรงเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทางเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ Shopee - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 14 July 2022

มูลนิธิ EDF เชิญร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงอาหาร มอบให้โรงเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทางเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ Shopee
มูลนิธิ EDF เชิญร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงอาหาร มอบให้โรงเรียนประถมศึกษา
ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทางเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ Shopee

อาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยคุณค่าสารอาหารถูกหลักโภชนาการเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน อย่างไรก็ตามโรงอาหารภายในโรงเรียนก็เป็นหัวใจสำคัญและเป็นจุดศูนย์รวมในเวลาพักกลางวันสำหรับนักเรียนและครูเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันปรากฏว่ามีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงอาหาร ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพชำรุด

เพื่อร่วมส่งมอบและแบ่งปันความสุขให้นักเรียนได้กลับมามีรอยยิ้มที่สดใส มีกำลังใจสามารถเรียนหนังสือได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทยในปีการศึกษา 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee หรือเว็บไซต์ https://shopee.co.th/product/695471702/20222224992?smtt=0.53381981-1657528284.9 โดยเงินบริจาคทุก 100 บาท ที่ได้รับจะนำไปสมทบทุนเพื่อให้โรงเรียนนำไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร ถาดใส่อาหาร แก้วน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอาหาร เตาแก๊ส และรวมถึงโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารกลางวัน

เพื่อการบริจาคที่สมบูรณ์หลังจากคลิกแอป Shopee หรือ https://shopee.co.th/product/695471702/20222224992?smtt=0.53381981-1657528284.9 แล้ว และเมื่อสถานะการสั่งซื้อขึ้นว่าเป็น "ที่ต้องได้รับ" ในข้อมูลการสั่งซื้อ ผู้บริจาคสามารถกด "ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้า"

หลังการบริจาคสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามกฎหมาย (ลดหย่อนได้ 1 เท่า) โดยสามารถแจ้งชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล พร้อมหมายเลขสั่งซื้อจาก Shopee ทางกล่องแชทข้อความของ Shopee หรือที่อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai โดยมูลนิธิ EDF จะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคหลังจากได้รับเงินโอนเข้าจากระบบแล้วไม่เกิน 1 เดือน แต่หากต้องการใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ที่ใช้ใน Shopee โดยไม่มีข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โปรดระบุในช่อง "หมายเหตุ" ขณะสั่งซื้อ ทั้งนี้การบริจาคผ่านทาง Shopee ไม่สามารถคืน/แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และได้เริ่มต้นโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธิได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์