DITP ชวนแบรนด์ไทยไปนอก กับ THAI BRAND FEST' 22 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 12 July 2022

DITP ชวนแบรนด์ไทยไปนอก กับ THAI BRAND FEST' 22DITP ชวนแบรนด์ไทยไปนอก กับ 
THAI BRAND FEST' 22

สืบเนื่องจากเป้าหมายหนึ่งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คือการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่การเป็น ‘Smart Enterprise’ ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ โดยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับทั้งในเวทีการค้าโลก

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย หรือ IDEA LAB รุ่นที่ 1-5 ที่ผ่านมา และโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล หรือ FUTURE LAB ที่ผลิตสินค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสปา ของใช้ในบ้าน และเครื่องใช้ในครัวเรือนเข้าร่วม "นิทรรศการต่อยอดแบรนด์ไทยสู่สากล" ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากล (Thai Brand Fest' 22) เป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่ทำการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้า ผ่านการเล่าเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้เกิดความแตกต่าง สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าจดจำและรู้จักทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการแบรนด์ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง เกิดการขยายเครือข่ายทางการค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าในไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการต่อยอดแบรนด์ไทยสู่สากล ในวันที่ 20, 25 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2565 จากผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ อาทิ นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด, นายทรงพล เนรกัณฐี นักรังสรรค์แบรนด์ และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ และนางสาวภัณฑิลา เทพาคำ ผู้บริหารแบรนด์เทพาและแบรนด์สามเกลอเสมอใจ เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 บริษัท จะได้รับสิทธิ์ให้ร่วมจัดแสดงสินค้าใน "นิทรรศการต่อยอดแบรนด์ไทยสู่สากล" ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ วันที่ 17-21 สิงหาคม 2565 ควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ONESIAM รวมถึงได้รับโอกาสในการเจรจาการค้าออนไลน์กับผู้นำเข้า/นักธุรกิจจากต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://shorturl.asia/lEhm9 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตังแต่วันนี้ - 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. สอบถามรายละเอียดติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า โทร. 0 2507 8266-67 และ 0 2507 8273

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์