วิชิตา รักธรรม คณบดี CMMU กับพันธกิจ "ปั้นนักศึกษาเป็นผู้เล่น MVP ออกไป สู่วงการธุรกิจ" - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 22 July 2022

วิชิตา รักธรรม คณบดี CMMU กับพันธกิจ "ปั้นนักศึกษาเป็นผู้เล่น MVP ออกไป สู่วงการธุรกิจ"วิชิตา รักธรรม คณบดี CMMU กับพันธกิจ 
"ปั้นนักศึกษาเป็นผู้เล่น MVP ออกไป
สู่วงการธุรกิจ"

วงการธุรกิจก็เหมือนวงการกีฬา ที่ในทุกๆ เกม ต้องการผู้เล่นที่เป็น MVP หรือ Most Valuable Player ซึ่งเป็นผู้เล่นทรงคุณค่า ผู้เล่นยอดเยี่ยม ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถโดดเด่นและแข็งแกร่ง ดังนั้น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) ในนามสถาบันการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจชั้นนำของประเทศ จึงมีพันธกิจใหญ่รับการเติบโตปีที่ 25 ของวิทยาลัยฯ คือ "การปั้นนักศึกษาของ CMMU ให้เป็นผู้เล่นตัวจริง MVP ออกไปสู่วงการธุรกิจ"

· ภารกิจปั้นนักศึกษาเป็นผู้เล่นตัวจริง MVP สไตล์ CMMU

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดประโยคแรกถึงเป้าหมายใหญ่ในวาระปีที่ 25 ที่จะเข้มข้นยิ่งขึ้นในปี 2565 ว่า CMMU มีพันธกิจใหญ่ที่ต้องการสร้างผู้นำองค์กร หรือพัฒนาผู้นำองค์กรให้มีศักยภาพ เพื่อที่จะไปแข่งขันในตลาดธุรกิจได้ เพราะทุกๆ องค์กรปัจจุบัน ล้วนต้องการบุคลากรที่เก่งรอบด้าน รู้จริง ปฏิบัติได้จริง และปรับตัวต่อทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัว ดังนั้น การปั้นนักศึกษาของ CMMU ให้เป็นผู้เล่นตัวจริง MVP เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ จึงสะท้อนภาพผ่าน 3 กุญแจสำคัญ ดังนี้ 1. M-Modern ทันสมัยด้วยเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการสอน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนของธุรกิจ 2. V- Versatile เค้นศักยภาพของนักศึกษาออกมาให้ได้มากที่สุด พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการธุรกิจครบรอบด้าน และรู้วิธีรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโลกธุรกิจ 3. P-Professional ทุกสาขาวิชาของ CMMU ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน AACSB ที่มีมหาวิทยาลัยเพียง 5% ของโลกที่ได้รับการรับรอง จึงมีความพร้อมในการผลิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จและเป็นมืออาชีพในวงการธุรกิจ

· กำหนด Purpose-driven Organization เพื่อรองรับการผลิตผู้เล่นตัวจริง MVP และเป็นสถาบันการศึกษาที่ "ส่งต่อองค์ความรู้พัฒนาสังคมและธุรกิจสู่ความยั่งยืน"

"ดร.วิชิตา" กล่าวว่า การผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้เล่น MVP ได้สำเร็จนั้น วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนเก่งพร้อมต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาธุรกิจและสังคมได้ก็สำคัญ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงต้องมี Purpose-driven Organization การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า CMMU สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับใครและด้านใดได้บ้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนและสังคมอย่างไร นอกเหนือไปจากการวัดผลการเติบโตในด้านตัวเลข ซึ่งในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษา จึงต้องมี "การส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม" ซึ่งในวาระครบรอบปีที่ 25 ของ CMMU เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม Management Talk ในหัวข้อที่หลากหลายมาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เปิดให้ผู้คนเข้ามารับฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีทั้งการเชิญศิษย์เก่ามาพูดคุยว่า เมื่อเรียนจบจาก CMMU ไปแล้ว พวกเขาได้นำความรู้ไปใช้อย่างไรบ้าง เชิญผู้บริหารชั้นนำระดับ CEO มาร่วมพูดถึงการจัดการธุรกิจ การบริหารคน หรือล่าสุดในเดือนมีนาคม 2565 มีหัวข้อ "สรรหา พัฒนา รักษา HR อย่างไร..สไตล์ Microsoft" โดยทีมไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
เรามองว่า การต่อยอดหรือการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยหรือทั่วโลก เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง และต้องสร้างอิมแพคได้จริง ดังนั้นความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอจากการจัดกิจกรรม Management Talk ด้วยการใส่เรี่ยวแรงคัดสรรเนื้อหา และผู้พูดในการส่งต่อองค์ความรู้ที่จะพัฒนาสังคม และธุรกิจในเชิงบวก จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CMMU จะผลักดันทำอย่างต่อเนื่อง และไม่เพียงเท่านั้นในปี 2565 จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ โครงการใหม่ๆ ที่ครบครันด้วยสาระความรู้ ความสนุกอีกจำนวนมากอย่างแน่นอน

· การปรับตัวของ CMMU ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์ "เด็กยุคใหม่"

คณบดีหญิงเก่งแห่ง CMMU กล่าวว่า ไม่เพียงแต่องค์กรหรือบริษัทที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง-ทีมงานเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีโควิด-19 เท่านั้น สถาบันการศึกษาก็มีการ "ปรับ" และ "เปลี่ยน" ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในสถาบัน เปลี่ยนวัฒนธรรม หรือเปลี่ยนกลยุทธ์เช่นกัน ตอนนี้ CMMU มีการปรับการเรียนเป็นรูปแบบ Hybrid ที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนออนไลน์ที่บ้านหรือเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยฯ ได้ ภายใต้การบริหารความปลอดภัยตามมาตรฐาน แต่การเรียนออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งกล้อง แล้วออกมาพูดเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุด ทางคณาจารย์จึงมีการมาร่วมกันพิจารณา Student Journey ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของหลักสูตรทั้งหมดว่า เราจะสอนอย่างไรเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยกันได้มากที่สุดเพื่อให้นักศึกษารู้สึกไร้รอยต่อ

ต่อมาในด้านหลักสูตร ระดับปริญญาโท ทาง CMMU ได้มีการผลิตหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยตอบโจทย์ภาคธุรกิจทั่วโลกที่กำลังตระหนักให้ความสำคัญต่อเรื่อง Sustainability หรือความยั่งยืน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยหลักสูตรชื่อว่า Managing for Sustainability เป็นหลักสูตรการบริหารจัดการการเติบโตของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยที่เราต้องการจะบอกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ไม่ได้เป็นส่วนที่แยกออกมาจากการบริหารจัดการ แต่เป็นส่วนที่ฝังตัวเข้าไปในกระบวนการทุกอย่าง รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร ที่จะช่วยขยายมุมมองนักศึกษาให้นึกถึงประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และโลกควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว

"ต้องยอมรับว่า เด็กยุคใหม่ทุกคนอยากจะอยู่ในองค์กรที่เขารู้สึกว่าเขามีค่า องค์กรที่เขารู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรให้กับคนอื่น โดย CMMU จะเป็นสถานที่ที่จะสามารถทำให้เด็กยุคใหม่รู้สึกแบบนั้นได้ เพราะวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประโยชน์คืนต่อตนเอง สังคม และโลก ซึ่งหากเราร่วมแรงร่วมใจในการทำสิ่งที่ดีแล้วย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ ขณะเดียวกัน ในการบริหารวิทยาลัยฯ ให้ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ ที่มีการเรียนรู้เร็ว มีกระบวนการคิด การตัดสินใจตามความต้องการตนเองแท้จริง และมีตัวเลือกทางการศึกษาเยอะไม่เหมือนสมัยก่อน CMMU พร้อมให้เด็กยุคใหม่ได้เลือก โดยเรามีทางเลือกให้เขา สนับสนุนในสิ่งที่จะทำให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ แล้วนำไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป" - ดร.วิชิตา กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) สมัครได้ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือติดตามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก CMMU MahidolNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์