HYFIVE DESIGN CONTEST ประกวดการออกแบบอาคาร ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 16 July 2022

HYFIVE DESIGN CONTEST ประกวดการออกแบบอาคาร ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาทHYFIVE DESIGN CONTEST ประกวดการออกแบบอาคาร ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท

ประกวดการออกแบบโครงการไฮไฟฟ์ ครั้งที่ 1 (HYFIVE DESIGN CONTEST)

นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากปัญหาทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะวิกฤตมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่เขตทางภาคเหนือ และดัชนีคุณภาพอากาศในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นในทุกปีอย่างมีนัยสำคัญจากคุณภาพอากาศไม่ดีจนกลายเป็นไม่ดีอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ซึ่งบริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศและมีความตั้งใจที่จะจัดตั้งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านการประกวดการออกแบบ ซึ่งมีความคาดหวังที่จะได้รับไอเดียจากนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงวิกฤตมลพิษทางอากาศดังกล่าว และต้องการที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยลดการทำลายธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติที่สอดรับกับการป้องกันหรือลดมลพิษทางอากาศภายใต้แนวคิดพื้นที่สีเขียวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การประกวดการออกแบบในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสกับนักออกแบบรุ่นใหม่ นำเสนอความคิดด้านการออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการป้องกัน ไปจนถึงช่วยกรองมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษจากฝุ่น PM 2.5

ยิ่งไปกว่านั้น เราได้จัดเตรียมรางวัลให้กับไอเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ และเราได้มอบโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสำหรับโอกาสในการร่วมงานกันในอนาคตอีกด้วย

เกณฑ์การรับสมัคร

– นักศึกษาจากทุกสถาบัน ทุกสาขา และผู้สำเร็จการศึกษา (ขอยกเว้นในนามบริษัทฯ)

– ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 20 บาท

กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ : วันที่ 15 กรกฏาคม 2565

ปิดรับผลงาน : วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประกาศผลรางวัล : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ข้อกำหนดการประกวด

บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน” จากการออกแบบอาคารสาธารณะ โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอย การลดการใช้พลังงานภายในอาคาร และการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ ทั้งจากนวัตกรรม และจากสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ ทางผู้จัดงานได้กำหนดรูปแบบให้ออกแบบจากอาคารคอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่ใช้สอยสูงสุดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต่อ 1 อาคาร จากตัวอย่างที่ดินซึ่งโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ ควรประกอบไปด้วย ไดร์ฟทรู, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์ฟิตเนส และอื่นๆ

ภายใต้เงื่อนไขการนำเสนอผลงาน ดังนี้

1.ผังบริเวณ (Site Plan)

2.ผังอาคาร (Layout)

3.แปลนอาคาร

4.รูปด้าน 4 มุม

5.รูปตัด 2 จุด

6.รูปทัศนียภาพ (Perspective) 2 รูป

การส่งผลงาน

ผู้ส่งผลงานต้องแนบผลงานเป็น Digital File PDF หรือ JPEG ความคมชัด 300 DPI เป็นอย่างน้อย พร้อมเขียนคำบรรยายอธิบายผลงานไม่เกิน 300 คำ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุชื่อผู้เข้าประกวด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่หน้าแรกของ Digital File ผลงาน

ส่งผลงานผ่านทาง Email: Hyfive@hylife.co.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครไฟล์รูปภาพ

เลขที่บัญชีสำหรับการสมัคร : 390-4-706938 ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 – 903 – 0959

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล : รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล : รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล : รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล : รางวัลละ 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://th.hylife.co.th/hyfive-design-contest

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์