โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “STOP HUNGER” ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday, 6 July 2022

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “STOP HUNGER” ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “STOP HUNGER” ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริการบริหารอาคารแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรม “STOP HUNGER” โครงการเพื่อสังคมที่ โซเด็กซ์โซ่ ทั่วโลกจัดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดียวกันของทุกปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยขจัดความหิวโหยและลดภาวะขาดสารอาหารของผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

มร.อาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรม STOP HUNGER ครั้งนี้ได้เริ่มจัดขึ้นอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสามาร่วมทำกิจกรรม “Cooking Class” เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนตั้งแต่การเริ่มเตรียมวัตถุดิบตลอดจนการปรุงอาหารตามขั้นตอนให้ถูกสุขอนามัย รวมทั้ง “Knowledge Sharing” กิจกรรมที่ให้ความรู้ในการกำจัดขยะอาหารอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน ไปจนถึงการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่น้องๆ นักเรียนเหล่านั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวและชุมชนรอบๆ โรงเรียนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ เรายังได้นำอาหารไปมอบให้กับน้องๆ และผู้สูงอายุในชุมชนรวมกว่า 250 ชุด พร้อมมอบเงินสดและอุปกรณ์ที่จำเป็นมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสำหรับนักเรียน”

ด้าน ผอ. สำนาน ไชยโคตร รักษาการณ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนมีชัยพัฒนา กล่าวว่า “โรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีนักเรียนจากทั่วประเทศมาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องทำความดี 800 ชั่วโมง และปลูกต้นไม้ 800 ต้น เป็นการทดแทน เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ เรายังมีการจัดหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของตัวนักเรียน ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ให้สามารถคิดนอกกรอบและค้นคว้าหาคำตอบ รวมไปถึงการทำงานร่วมกับชุมชนโดยรอบเพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตรงกับพันธกิจของ โซเด็กซ์โซ่ ที่เน้นการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทางโรงเรียนฯ มีความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ที่มาให้ความรู้ พร้อมทั้งมอบเงินสมทบทุนและของใช้ที่จำเป็นต่างๆ มากมาย ซึ่งทางโรงเรียนสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นำไปฝึกฝนให้ชำนาญและนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนใกล้เคียง”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์