"โอซีซี" เดินหน้าสานต่อโครงการ "OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ" - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 24 June 2022

"โอซีซี" เดินหน้าสานต่อโครงการ "OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ""โอซีซี" เดินหน้าสานต่อโครงการ "OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ"

จัดหลักสูตร "KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE" มุ่งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้คนไทย

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าในคลาส "KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE" ให้กับประชาชนที่สนใจจำนวน 10 ที่นั่ง สอนโดย Makeup Artist จากบมจ.โอซีซี ซึ่งกิจกรรมการอบรมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านการแต่งหน้า และการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธีให้กับประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เข้าเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องบิวตี้ควีนส์ อาคาร โอซีซี

นางสาวรัชตา สัจจะรักษ์ Senior Marketing & PR Manager บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ เป็นหนึ่งในภารกิจด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท โอซีซี ที่ต่อยอดออกมาจากโครงการหลัก "ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม" ได้มอบความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี โดยมีความมุ่งหวังให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้มีโอกาสเติบโตมาพร้อมกับการมีสุขภาพผิวที่แข็งแรง ช่วยบรรเทาการเกิดปัญหาด้านผิวพรรณในช่วงวัยรุ่น พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนี้ เรายังได้มอบความรู้ด้านการแต่งหน้าให้แก่ประชาชนที่สนใจ และผู้ที่ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคต และหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ยังพร้อมเดินหน้าดำเนินภารกิจภายใต้โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อจะทำให้คนไทยทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในด้านการดูแลผิวพรรณอย่างทั่วถึง"สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าในคลาส "KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE" เป็นคลาสที่ให้ความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ บนในหน้าอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งผู้เข้าเรียนทุกคนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มาให้ความรู้ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางด้านผู้เข้าอบรมเผยความประทับใจหลังร่วมคลาสแต่งหน้า"KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE" ภายใต้โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ

นางสาวอิสราภรณ์ ศิริวิริยะกุล เผยว่าหลังจากเห็นโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย คิดว่าหากเข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำเทคนิคไปพัฒนาต่อยอดการเเต่งหน้าในชีวิตประจำวัน เพราะได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าตั้งแต่เบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ต้องขอขอบคุณโครงการดี ๆ แบบนี้ ที่ทำให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเสริมสร้างความมั่นใจในการแต่งหน้าของตัวเอง

ส่วน นางสาวเสามณี โมกขรัตน์ เล่าว่าตนเองวางแผนที่จะเปิดร้านเสริมสวยเพื่อหารายได้เสริม โดยต้องการเพิ่มในส่วนของการแต่งหน้าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ตนเองรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะได้รับความรู้และเทคนิคดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการแต่งหน้าแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสมัครงาน พบผู้ใหญ่ หรือออกงานสังคมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การเปิดร้านเสริมสวยของตนเองในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจภายใต้โครงการ "OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ" อย่างเข้มข้น จนถึงวันนี้สามารถให้ความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธีแก่นักเรียนนักศึกษาไปแล้วกว่า 1,000 คน มอบความรู้ด้านการแต่งหน้า พร้อมโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 1,000 คน

สำหรับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่สนใจ และมีความต้องการให้โครงการฯ เข้าไปร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.occ.co.th หรือเฟซบุ๊ก OCC Makeup Room และสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 295 4545 ต่อ 328No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์