แบลคมอร์ส ส่งต่อความห่วงใยสู่น้องๆ ชาวมุสลิม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 26 June 2022

แบลคมอร์ส ส่งต่อความห่วงใยสู่น้องๆ ชาวมุสลิมแบลคมอร์สส่งต่อความห่วงใยสู่น้องๆ ชาวมุสลิม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส จากประเทศออสเตรเลีย นำโดย น.ส.ผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “แบลคมอร์สส่งต่อความห่วงใยสู่น้องๆ ชาวมุสลิม” มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ เจ้าหน้าที่บ้านอัลเกาษัร บ้านแห่งความรักของผู้ศรัทธา และบ้านหทัยรัก บ้านพักพิงเด็กกำพร้า

น.ส.ผุสดี กล่าวว่า แบลคมอร์สให้ความสำคัญกับผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมทำให้มีข้อจำกัดหรือความต้องการเป็นพิเศษ สำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิมนั้นด้วยข้อกำหนดของศาสนา อาหารจะต้องได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้นำมาบริโภคได้ตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม หรือ “อาหารฮาลาล” แบลคมอร์ส จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อชาวมุสลิมทุกคน โดยได้ดำเนินกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน สะอาดถูกต้องตามหลักศาสนา การคัดสรรวัตถุดิบได้มาตรฐาน การจัดเก็บที่ดี รวมถึงการจัดจำหน่าย และการขนส่งที่เหมาะสม สำหรับกิจกรรม “แบลคมอร์สส่งต่อความห่วงใยสู่น้องๆ ชาวมุสลิม”

บริษัทฯ ต้องการส่งมอบกำลังใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองการครบกำหนดการถือศีลอดรอมฎอน และสนับสนุนให้น้องๆ มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์ โทร.0-2203-7999 และwww.blackmores.co.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์