งานเปิดตัว “โครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 6 ตอน 4 Mega Trends กับการศึกษาของเด็กในโลกอนาคต” และ “โครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด” - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 31 May 2022

งานเปิดตัว “โครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 6 ตอน 4 Mega Trends กับการศึกษาของเด็กในโลกอนาคต” และ “โครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด”งานเปิดตัว “โครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 6 ตอน 4 Mega Trends กับการศึกษาของเด็กในโลกอนาคต” และ “โครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด”

งานเปิดตัว “โครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 6 ตอน 4 Mega Trends กับการศึกษาของเด็กในโลกอนาคต” และ “โครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) จะจัดงานเปิดตัว “โครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 6 ตอน 4 Mega Trends กับการศึกษาของเด็กในโลกอนาคต” และ “โครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด” นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสื่อสาธารณะ และ ภาคการศึกษา ที่ผนึกกำลังกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ให้กับคุณครูทั้งระดับประถมศึกษา และปฐมวัย ภายใต้ 2 โครงการดังกล่าว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยการเสวนาหัวข้อ : Kid Rangers “ชวนครูวิทย์-คณิตมาคิดให้ wow ปี 6 และ KIDDY CODE สนุกโค้ด สนุกคิด” โดย คุณวรินทร์เนตร เติมศิริกมล ผู้จัดทำโครงการ อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานไม้ อาคาร A สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์