"วงษ์สยามก่อสร้าง" ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 15 June 2024

"วงษ์สยามก่อสร้าง" ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน
"วงษ์สยามก่อสร้าง" ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการ
ระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้
ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท
ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) 
สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

บจก.วงษ์สยามก่อสร้าง หรือ VSK ชูศักยภาพผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดหุ้นกู้ระยะยาว ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี รวมมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้งระดับ AAA(tha) คาดว่าจะเสนอขายเดือนกรกฎาคมนี้ เจาะกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% - 4.20% ต่อปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด หรือ VSK ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจร​ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ชนิดหุ้นกู้ระยะยาว ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่เกิน 2,200 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2.2 ล้านหน่วย โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ "AAA(tha)" จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ค้ำประกันซึ่งก็คือ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งเป็นกองทุน (Trust Fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) มีสถานะทางการเงินและผู้ร่วมทุนที่แข็งแกร่งมาก โดย CGIF จะค้ำประกันหุ้นกู้ให้แก่ VSK ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20%-3.30%
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60%-3.70%
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุหุ้นกู้ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85%-3.95%
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10%-4.20%

ทั้งนี้ มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2567 หลังจากได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนและก่อสร้างระบบท่อน้ำดิบในภาคตะวันออก
กรรมการผู้จัดการ VSK กล่าวเพิ่มเติมว่า บจก. วงษ์สยามก่อสร้าง หรือ VSK จัดตั้งเมื่อปี 2519 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,147.15 ล้านบาท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย โดยได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "ก่อสร้างได้มาตรฐาน ผลิตและส่งจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ" เพื่อคงความเป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านน้ำแบบครบวงจรในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.) งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ (การขายน้ำดิบ) บริษัทฯ ได้เข้าสู่การบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ในโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิตไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระของกรมชลประทาน รวมถึงงานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา โดยครอบคลุมการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา การดูแลซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินอาคารสถานที่บริเวณโรงสูบน้ำดิบ สถานีผลิตและจ่ายประปา และรับงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและปรับปรุงเส้นท่อของระบบประปาในการส่งจ่ายน้ำประปา เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับสัมปทานโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ระยะเวลาถึง 30 ปี ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2), โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการระบบท่อส่งน้ำดอกกราย และ 2.) งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความชำนาญการออกแบบ จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมถึงการออกแบบก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบครบวงจร ทั้งในส่วนงานสถานีสูบน้ำ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า เครื่องกล ตลอดจนงานออกแบบและก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และโครงข่ายระบบประปาเพื่อเพิ่มพื้นที่บริการประปา งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ที่อยู่บนดินและในน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) ด้วยการใช้เทคโนโลยี Sink Caisson เป็นต้น

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,104 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากงานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ 860 ล้านบาท คิดเป็น 77.84% รายได้จากงานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ (การขายน้ำดิบ) 216 ล้านบาท คิดเป็น 19.60% รายได้จากค่าบริการ 19 ล้านบาท คิดเป็น 1.70% และรายได้อื่นๆ 9 ล้านบาท คิดเป็น 0.86% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 25 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 2,885 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 0.84 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ โดย VSK มุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในด้านงานก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลัง โดยได้เข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ๆ และขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจพร้อมทั้งสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์