ธ.เกียรตินาคินภัทร จับมือ Home Buyers เสริมแกร่งความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการอสังหาฯ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 15 June 2024

ธ.เกียรตินาคินภัทร จับมือ Home Buyers เสริมแกร่งความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการอสังหาฯธ.เกียรตินาคินภัทร จับมือ Home Buyers
เสริมแกร่งความสามารถการแข่งขัน
ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จับมือ Home Buyers หนึ่งในผู้นำสื่อและเทคโนโลยีด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอบริการแพคเกจสื่อทางการตลาดแบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-เล็ก ที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิตัล

นายวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยนโยบายการให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ข้อมูลวิจัยตลาด การทำการตลาดและการขาย นวัตกรรมการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการ ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่คำนึงถึง ESG เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

"ธนาคารตระหนักดีว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-เล็กต้องเผชิญกับความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันที่สูง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตัล ทำให้ลูกค้ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้ทัน หาเครื่องมือและช่องทางใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนยอดขาย และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับ Home Buyers สื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบแพคเกจการตลาดแบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการอสังหาฯ รายกลาง-เล็กที่ขอสินเชื่อโครงการกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยแพคเกจประกอบด้วยบริการที่หลากหลาย เช่น การสร้างและหากลุ่มคนที่มีแนวโน้มความสนใจในโครงการของลูกค้าด้วยระบบ AI บน www.home.co.th การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มคนที่สนใจโครงการ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนำไปสู่กลยุทธ์การตลาดที่ตรงจุด การพรีวิวโครงการเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ และการรีวิวโครงการผ่านช่องทาง Youtube และ Tiktok ของ Home Buyers เพิ่มการรับรู้ และขยายฐานลูกค้า ฯลฯ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าที่สนใจโครงการ เพิ่มยอดขาย มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถทำการตัดสินใจทางการตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น"

นายบริสุทธ์ กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด (Home Buyers) กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นการนำจุดแข็งของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ คือ ผู้ประกอบการอสังหาฯ หรือเจ้าของโครงการ และกลุ่มธุรกิจที่มีฐานคนซื้อบ้านได้มาร่วมมือกัน เกิดกำลังซื้อใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ในการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยธนาคารเกียรตินาคินภัทรมีลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายใหญ่-รายกลาง-รายเล็ก ทั่วประเทศ ส่วนโฮมบายเออร์มีกลุ่มคนซื้อบ้าน-คอนโด ทั้งในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล และทั่วประเทศเช่นกัน

"แต่ละวันมีคนค้นหาบ้าน-คอนโดเข้าเวบไซต์โฮม (www.home.co.th) วันละ 40,000 ครั้ง ถือว่าเป็นกำลังซื้อจำนวนมาก การที่ได้ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรจะช่วยให้ผู้ประกอบการและเจ้าของโครงการได้มีลูกค้าเพิ่ม ที่สำคัญจะสามารถทำการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จากสื่อที่เรามีในทุกๆ แพลตฟอร์ม"

เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งนี้ ธุรกิจของธนาคารครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเชื่อมโยงกับธุรกิจด้านตลาดทุน ที่ประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) และธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์