บิ๊กซี ส่งมอบนมยูเอชทีกว่า ๑ แสนกล่องจากโครงการ “วันดื่มนมโลก @ Big C ปีที่ ๙” ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ๑๔๓ แห่ง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 29 May 2024

บิ๊กซี ส่งมอบนมยูเอชทีกว่า ๑ แสนกล่องจากโครงการ “วันดื่มนมโลก @ Big C ปีที่ ๙” ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ๑๔๓ แห่งบิ๊กซี ส่งมอบนมยูเอชทีกว่า ๑ แสนกล่องจากโครงการ “วันดื่มนมโลก @ Big C ปีที่ ๙” ให้กับ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ๑๔๓ แห่ง

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอัศวิน - นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี จัดโครงการบริจาคนมกล่องยูเอชทีให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก ภายใต้โครงการ “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C ปีที่ ๙” ซึ่งเป็น ๑ ในโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสังคม จำนวน ๗๒ โครงการของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบนมยูเอชที จำนวน ๑๓๓,๘๙๓ กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๑๔๓ โรงเรียน ใน ๓๓ จังหวัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์