ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ รับมอบใบรับรองมาตรฐานอาหารสัตว์ระดับโลก แห่งแรกในเอเชียจากองค์กรระดับโลก ASC - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 17 April 2024

ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ รับมอบใบรับรองมาตรฐานอาหารสัตว์ระดับโลก แห่งแรกในเอเชียจากองค์กรระดับโลก ASCไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน
อาหารสัตว์ระดับโลก แห่งแรกในเอเชีย
จากองค์กรระดับโลก ASC

กรุงเทพ – 17 เมษายน 2567 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เศรษฐกิจของไทย นำโดยนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายสตีเฟน ฟรองซัวร์ แอล มอรีลล์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) และคณะผู้บริหารจากองค์กร Aquaculture Stewardship Council หรือ ASC พร้อมรับมอบใบรับรองมาตรฐานอาหารสัตว์ระดับโลกจากองค์กร ASC เป็นแห่งแรกในเอเชีย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคเอเชีย

สำหรับมาตรฐานอาหารสัตว์ ASC เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำดูแลเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี การที่โรงงานไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ มหาชัย ได้การรับรองนับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างอนาคตที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อผู้คนและโลก

จากซ้าย
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
นายสตีเฟน ฟรองซัวร์ แอล มอรีลล์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย)
นางสาวโสภารัตน์ บำรุงศักดิ์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย)
ดร.ณัฎฐณิชา สังข์พราหมณ์ สายงานตรวจสอบระหว่างประเทศ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์