เมืองไทยประกันชีวิตมอบหมวกนิรภัย "โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567" - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 17 April 2024

เมืองไทยประกันชีวิตมอบหมวกนิรภัย "โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567"เมืองไทยประกันชีวิตมอบหมวกนิรภัย 
"โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567"

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าร่วม "โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567" กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย" โดยฉพาะแนวคิดขับขี่อุ่นใจด้วยการ "กันน็อก" คือการสวมหมวกนิรภัยกันน็อกขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง โดยตระหนักให้เกิดการรับรู้และการกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตระหนักถึงความปลอดภัย

รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยให้มากยิ่งขึ้น โดย เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมโครงการ "กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อมอบความอุ่นใจและส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น กับพาร์เนอทร์ทางธุรกิจ อาทิ AIS สมาชิก Max Card โดย แมกซ์ โซลูชัน และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ในโอกาสนี้ น.ส.นิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย นางขนิษฐา นิโครวนจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประกันภัย ดำเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ร่วมมอบหมวกนิรภัยกันน็อค ให้แก่กลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซอยรัชดาภิเษก 18 เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์