SAPPE ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม Ring the Bell for Gender Equality 2024’ ตอกย้ำองค์กรที่รวมความหลากหลายและให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 12 March 2024

SAPPE ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม Ring the Bell for Gender Equality 2024’ ตอกย้ำองค์กรที่รวมความหลากหลายและให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม
SAPPE ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม 
Ring the Bell for Gender Equality 2024’ 
ตอกย้ำองค์กรที่รวมความหลากหลายและ
ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ (Gender-Responsive Marketplace) จากเวที UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม Ring the Bell for Gender Equality 2024’ งานใหญ่ประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ UN Women ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่เป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันให้องค์กรภาคธุรกิจส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลปี 2024 ซึ่งปีนี้เป็นธีม “Invest in Women: Accelerate Progress” ตอกย้ำการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในผู้หญิง สามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและพาเราไปสู่อนาคตที่เท่าเทียมยิ่งขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวว่า ที่เซ็ปเป้ เรามีปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา” สะท้อนหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเราเป็นองค์กรคนรุ่นใหม่ เรามีผู้หญิงมากกว่าครึ่งแทบในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับบริหาร มีคนหลากหลาย Generation ทำงานร่วมกันที่นี่ เราส่งเสริมให้ทุกคนได้ Up Level ของตัวเองผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่เท่าเทียม สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าใครตำแหน่งไหน และทุกคนรวมทั้งผู้บริหาร ก็รับฟังอย่างจริงใจ ทำให้องค์กรได้รับไอเดียดีๆ มากมายจนกลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนที่มองไปถึงคนใน Next Generation ด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำของไทย พยายามคิดค้นสินค้าที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบรนด์ที่คุ้นเคยอย่าง เซ็ปเป้ บิวติ นับเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมให้ทุกเพศดูแลตัวเอง สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้ทุกคนดูดีขึ้น สวยขึ้น และสุขภาพดีขึ้นได้จากภายใน ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายรูปแบบ สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไป ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกหลากหลาย ทั้งสินค้าที่จำหน่ายในไทยและที่ส่งออกไปต่างประเทศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์