PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 23 March 2024

PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของที่จำเป็นด้านการศึกษา ให้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการหมอโดมอาสา ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาและการทำประโยชน์คืนสู่สังคมที่คณะแพทย์ศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนชนบทและมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ถือเป็นการตอกย้ำด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง "อยู่ดีมีสุข" ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์