คนอร์ เผยเทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ความยั่งยืน แนะวิธีสร้างพฤติกรรมกินดีรับมือความ ท้าทายทางโภชนาการ เสริมสร้าง สุขภาพดีให้คนไทยในระยะยาว - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 9 March 2024

คนอร์ เผยเทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ความยั่งยืน แนะวิธีสร้างพฤติกรรมกินดีรับมือความ ท้าทายทางโภชนาการ เสริมสร้าง สุขภาพดีให้คนไทยในระยะยาวคนอร์ เผยเทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ความยั่งยืน
 แนะวิธีสร้างพฤติกรรมกินดีรับมือความ
ท้าทายทางโภชนาการ เสริมสร้าง
สุขภาพดีให้คนไทยในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ตรา ‘คนอร์’ ภายใต้ยูนิลีเวอร์ บริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน เผยแนวโน้มเทรนด์อาหารของโลกที่จะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โลกและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพดีในระยะยาว ด้วยการหันมาใส่ใจกับการบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ โดยคนอร์ได้จัดกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘กินดี ได้ดี ด้วยวิถีแบบยั่งยืน’ มุ่งผลักดันพฤติกรรมการปรุงรสและรับประทานอาหารแบบมีโภชนาการที่ดีให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17

สถานการณ์ความเป็นไปทางโภชนาการเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทั่วโลกจับตามาอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2564 มีประชากรกว่า 396 ล้านคนในเอเชียแปซิฟิกที่มีสภาวะขาดสารอาหาร และกว่า 1,050 ล้านคนเผชิญความไม่มั่นคงทางอาหาร ขณะที่ 44.5% ของทั้งภูมิภาคไม่มีกำลังซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ปัญหาวิกฤติอาหารโลก (Global food crisis) ที่มีแนวโน้มขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังขัดขวางการเข้าถึงโภชนาการที่ดีของผู้คนในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทย พฤติกรรมการบริโภคอาหารยังน่าเป็นห่วงในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทั้งการดื่มเครื่องดื่มรสหวาน และการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ

จากความท้าทายทางโภชนาการในหลากหลายมิติดังกล่าว คนอร์เชื่อว่าทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารจะมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน[ ที่มา: 2024 Food Industry Trends – Future of Technology and Sustainability]ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ กล่าวคือ การทำเกษตรกรรมและการจัดหาวัตถุดิบจะโปร่งใสและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะที่กระบวนการผลิตจะคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติยิ่งกว่าที่เคย ส่วนผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากจะมองหาแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อโลกอย่างรอบด้าน ยังจะให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ยิ่งขึ้นเพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาวและป้องกันโอกาสเกิดโรคร้ายต่าง ๆ อีกด้วย

นางสาวปริยาพร เขียวขำ ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาอาหาร และด้านโภชนาการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรา ‘คนอร์’ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในแง่รสชาติและโภชนาการมานานกว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคมาโดยตลอด รวมทั้งลดปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวลง ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ตลอดจนกำหนดเกณฑ์โภชนาการและเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดี สามารถเข้าถึงอาหารที่อร่อย และมีประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเดินหน้าแนวคิด ‘กินดี ได้ดี ด้วยวิถีแบบยั่งยืน’ ของคนอร์แล้ว ยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย”

“ยูนิลีเวอร์และคนอร์ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 85 ให้ผ่านเกณฑ์โภชนาการของยูนิลีเวอร์ที่มีชื่อว่า USNC หรือ Unilever’s Science-based Nutrition Criteria ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำในการบริโภคอาหารขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่แนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน นอกจากนี้ เรายังศึกษาทิศทางเทรนด์ของผู้บริโภคในแง่ของอาหารและโภชนาการ รวมถึงความท้าทายในแง่ของการดูแลสุขภาพของคนในยุคนี้ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยสามารถสรุปเทรนด์อาหารหลักๆ ได้ 3 เทรนด์ ดังนี้ 1. Feel Good Food ประกอบด้วย Cooking Healthier (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มวัตถุดิบที่ดีและใช้วิธีการปรุงที่ดีต่อสุขภาพ), Minimalist Cuisine (ใช้วัตถุดิบน้อยอย่างปริมาณเหมาะสม ปรุงง่าย) และ Let’s Grab Healthy “Smeal” (อาหารที่อยู่ระหว่าง snack และ meal โดยจะให้ความอิ่มท้องแบบอาหารมื้อเล็กๆ) 2. Modernized Comfort Food ประกอบด้วย Childhood Food (เมนูอุ่นใจวัยเด็ก นำอาหารรสชาติที่คุ้นเคยมาตีความใหม่) และ Family Reunited (เพิ่มคุณค่าให้ “เมนูเด็ดประจำบ้าน” ทำเองได้ง่ายดี!) และ 3. Power of Contrast ประกอบด้วย Flavor Pairings (จับคู่กลิ่นรส รสชาติ หรือวัตถุดิบที่มีความตรงกันข้ามกัน) และ Eye Appeal is Buy Appeal (การใช้สีและเนื้อสัมผัสให้เกิดความน่าสนใจ)” นาวสาวปริยาพร กล่าวเสริม

คนอร์เข้าใจความท้าทายในแง่ของการดูแลสุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน ที่ทั้งต้องการบริโภคให้ได้ประโยชน์แต่ก็ยังต้องคงความอร่อยเพื่อให้สามารถทำได้อย่างยั่งยืน จึงนำเสนอวิธีสร้างพฤติกรรมกินดีรับมือความท้าทายทางโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ ในระยะยาวให้กับคนไทย

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม รองประธานกรรมการบริหารการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ประเทศไทย มาเลย์เซีย สิงคโปร์ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์และคนอร์ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นอันดับแรก (Consumers First) เราเชื่อว่าพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต้องเป็นวิธีที่ผู้บริโภคสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในระยะยาว เรามุ่งมั่นสนับสนุนให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารให้ครบมื้อและครบคุณค่าทางสารอาหารด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดจากคนอร์ ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีโภชนาการเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของยูนิลีเวอร์ในการส่งเสริมสุขภาพ ความมั่นใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนด้วยการสนับสนุนโภชนาการเชิงบวก และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารและโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน โดยในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบมากยิ่งขึ้น เราจึงได้พัฒนาสูตรอาหารร่วมกับเชฟ ซึ่งมีเมนูความอร่อยและมีประโยชน์หลากหลายมากกว่า 100 เมนู ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถทำตามได้ง่ายๆ เพราะนอกจากอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพ และมีเมนูหลากหลายส่งเสริมให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถกินดี ได้ดี ด้วยวิถีอย่างยั่งยืน เผยแพร่ผ่านไลน์ของคนอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 21 ล้านคน และผ่านเว็บไซต์ของคนอร์ซึ่งมีผู้เข้ามาดูสูตรอาหารของเรามากกว่า 1 ล้านครั้งต่อปี”

คนอร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อรับมือความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของผู้คนผ่านการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นพลังบวกของการขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร (Force for Good in Food) โดยมุ่งมั่นผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ทั้งระบบนิเวศของคนอร์ช่วยเติมคุณประโยชน์ให้กับอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่า 1 หมื่นล้านจานอย่างทั่วถึง พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านโภชนาการของผู้บริโภคทั่วโลกรวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดปริมาณเกลือและน้ำตาลที่เติมเพิ่มในผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์โภชนาการของยูนิลีเวอร์ การจัดแคมเปญ “Eat Good, Get Good” หรือ กินดี ได้ดี แคมเปญ “Eat Good Wednesdays” หรือ #วันพุธกินดี เพื่อเชิญชวนคนไทยหันมาเลือกทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันพุธ

ทั้งนี้ กิจกรรมการเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘กินดี ได้ดี ด้วยวิถีแบบยั่งยืน’ ยังได้รับเกียรติจาก ‘หมอตั้ม’ นายแพทย์ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข จากรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ มาร่วมพูดคุยกับผู้แทนของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เกี่ยวกับเทรนด์ที่น่าสนใจของผู้บริโภคในปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ รวมถึงความท้าทายในการดูแลสุขภาพของคนในยุคนี้จากมุมมองทางการแพทย์และจากคนอร์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอาหารระดับประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการให้คำแนะนำเทคนิคการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ที่อร่อย กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการโดยรวม ให้ทุกมื้ออาหารเป็นมื้อที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้นและช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์