SJWD ลงนาม MOU จัดทำแผนกลยุทธ์ ลดปล่อยคาร์บอน เตรียมความพร้อมเข้าดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 30 March 2024

SJWD ลงนาม MOU จัดทำแผนกลยุทธ์ ลดปล่อยคาร์บอน เตรียมความพร้อมเข้าดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)SJWD ลงนาม MOU จัดทำแผนกลยุทธ์
ลดปล่อยคาร์บอน เตรียมความพร้อมเข้าดัชนี 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

นายบรรณ เกษมทรัพย์ (คนที่ 2 จากขวามือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ (คนที่ 3 จากขวามือ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (คนที่ 4 จากขวามือ) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหัวหน้าโครงการ และ นายประพนธ์ ธนาสุทธิเสรี (คนที่ 1 จากขวามือ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธและองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอน หรือ Decarbonizing SCGJWD Logistics และสร้างความร่วมมือกับองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2050 ณ อาคาร Me Space สาขาสยาม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์