ไทยวา คว้ามาตรฐานความยั่งยืนด้านฟาร์มจากแพลตฟอร์ม SAI สำหรับไร่มันสำปะหลังในไทยและกัมพูชา เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 25 February 2024

ไทยวา คว้ามาตรฐานความยั่งยืนด้านฟาร์มจากแพลตฟอร์ม SAI สำหรับไร่มันสำปะหลังในไทยและกัมพูชา เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยวา คว้ามาตรฐานความยั่งยืนด้านฟาร์มจาก
แพลตฟอร์ม SAI สำหรับไร่มันสำปะหลัง
ในไทยและกัมพูชา เป็นรายแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการเป็นองค์กรเอกชนรายแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนด้านพื้นที่เพาะปลูก หรือ Farm Sustainability Assessment เวอร์ชั่น 3.0 ในระดับซิลเวอร์ สำหรับไร่มันสำปะหลังในไทยและกัมพูชา จากแพลตฟอร์ม Sustainable Agriculture Initiative หรือ SAI ที่เกิดจากการรวมตัวของภาคีทั่วโลกในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านเกษตรยั่งยืน สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนอีโคซิสเท็มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ปรับตัวได้ในระยะยาว

ปัจจุบันไทยวาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม SAI เพื่อเรียนรู้และผลักดันการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน โดย หทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ไทยวามุ่งส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเท็มด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและปรับตัวได้ เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลกใบนี้ เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม SAI และพร้อมร่วมเรียนรู้และผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำเกษตรอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไทยวาตั้งเป้าที่จะสนับสนุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรในภูมิภาคนี้มากกว่า 1 ล้านรายภายในปี 2571 เราขอขอบคุณเกษตรกรในเครือข่ายทั้งในไทยและกัมพูชา ที่เห็นความสำคัญและร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราทุกคน"

สำหรับในประเทศไทย ไร่มันสำปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ของกลุ่มบริหารจัดการฟาร์มของไทยวา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Farm Sustainability Assessment ในระดับซิลเวอร์จาก SAI เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งถือเป็นรายแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความทุ่มเทในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับหลักความยั่งยืนของนานาชาติ

นอกจากนี้ บริษัท ไทยวา อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยวา ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Farm Sustainability Assessment ระดับซิลเวอร์สำหรับไร่มันสำปะหลังจาก SAI เช่นกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความยั่งยืนในทุกชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค

ทั้งนี้การประเมินความยั่งยืนด้านฟาร์ม Farm Sustainability Assessment ของแพลตฟอร์ม SAI ครอบคลุมการประเมินด้านการจัดการที่ดิน การควบคุมความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืชและมลพิษ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาวิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเกษตรกรในเครือข่ายของไทยวาได้รับการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ และผลผลิตมันสำปะหลังของไทยวามาจากแหล่งที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไทยวาดำเนินธุรกิจด้านเกษตรและอาหารมากว่า 76 ปี ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และกัมพูชา โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งดัดแปร น้ำเชื่อมกลูโคส ไข่มุกมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า วุ้นเส้น เส้นหมี่ ชุดอาหารและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยวา เข้าชมได้ที่ www.thaiwah.comเกี่ยวกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เคียงคู่สังคมไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี โดยมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แบรนด์ "ROSE" ธุรกิจอาหารจากแป้งประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ "มังกรคู่ หงษ์ และกิเลนคู่" และธุรกิจผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใต้แบรนด์ "ROSECO" ซึ่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ROSECO เป็นผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังรายแรกของโลก ที่จะมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกและปัญหาสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยวาได้ที่ https://www.thaiwah.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์