นายกสมาคมวิศวกรฯ ตั้งข้อสังเกตประเด็นสาเหตุรีสอร์ทถล่ม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 4 February 2024

นายกสมาคมวิศวกรฯ ตั้งข้อสังเกตประเด็นสาเหตุรีสอร์ทถล่มนายกสมาคมวิศวกรฯ ตั้งข้อสังเกต
ประเด็นสาเหตุรีสอร์ทถล่ม

โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ 
นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย

จากเหตุการณ์รีสอร์ท ที่จังหวัดเชียงใหม่ถล่ม จนมีผู้บาดเจ็บหลายรายนั้น สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมฯ นายชูเลิศ จิตเจือจุน อุปนายกฯ และนายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุการพังถล่ม โดยตั้งข้อสังเกตประเด็นต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุการพังถล่มไว้ดังนี้
1. ส่วนของอาคารที่ถล่มนั้น เป็นระเบียงยื่นบริเวณชั้นสอง ได้ทำการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีระยะยื่นเกิน 2 ม.หรือไม่ เนื่องจากระเบียงที่ยื่นตั้งแต่ 2 ม. ขึ้นไปจัดเป็นวิศวกรรมควบคุม จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตมาออกแบบ และ ควบคุมการก่อสร้าง อีกทั้งรีสอร์ท อาจเข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะอีกด้วย

2. ลักษณะของโครงสร้างระเบียง มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่น ซึ่งเกิดจากการต่อเติมโดยทำยื่นจากโครงสร้างหลัก ปกติแล้วโครงสร้างยื่น มีจุดรองรับเพียงด้านเดียว จึงเกิดการแอ่นตัวและแรงภายในที่มาก จึงมีโอกาสหลุดจากโครงสร้างหลักได้ง่ายกว่าโครงสร้างประเภทอื่น โดยเฉพาะหากเป็นระเบียงที่ต่อเติมขึ้นใหม่

3. รอยต่อระหว่างระเบียงกับโครงสร้างเดิม ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมหรือไม่ เนื่องจากรูปถ่ายอาคารที่ถล่มลงมา แสดงให้เห็นถึงการยึดโครงสร้างโดยใช้เพียงเหล็กเดือยสั้นๆ ซึ่งอาจไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนัก ก็อาจเป็นสาเหตุให้พังถล่มลงมาได้


4. น้ำหนักบรรทุก เช่น จำนวนคน หรือสิ่งของที่วางบนระเบียง มีมากน้อยเพียงใด หากบรรทุกน้ำหนักเกินกำลังของระเบียง ก็อาจเป็นสาเหตุให้พังถล่มได้เช่นกัน

ในการที่จะสรุปสาเหตการพังถล่มที่ชัดเจนได้นั้น จะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แบบ การขออนุญาตก่อสร้าง รายชื่อวิศวกรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลซากคอนกรีต เหล็กเสริม ที่พังถล่มลงไปแล้ว

ทัั้งนี้ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ ได้เน้นย้ำว่า การต่อเติมโครงสร้างยื่น เช่น ระเบียง ที่ไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม มีการเสริมเหล็กที่บริเวณรอยต่อไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังถล่มได้ จึงไม่ควรนำสิ่งของหนักๆไปวาง หรือ ควรจำกัดจำนวนคน โดยหลีกเลี่ยงการใช้ระเบียงยื่นเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับคนจำนวนมาก
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์