หอการค้าไทย-จีน จับมือ ผู้แทนทางการค้าไทย สานสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 18 January 2024

หอการค้าไทย-จีน จับมือ ผู้แทนทางการค้าไทย สานสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหอการค้าไทย-จีน จับมือ ผู้แทนทางการค้าไทย 
สานสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-จีน 
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน พร้อมดัวย นายบุญยงค์ ยงเจริญรีฐ และนายประสงค์ เอาฬาร รองประธาน ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายพิรัส ศิริขวัญชัย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านยุทธศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะนำคณะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนจีน จึงถือโอกาสนี้มารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำหอการค้าไทย-จีน เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันและส่งเสริมการค้าไทย-จีนในด้านต่าง ๆ และ เน้นย้ำว่า นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยให้รัฐบาลทำงานร่วมกับคณะหอการค้าไทย-จีน เป็นทีมเดียวกันเพื่อส่งเสริมการลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน ได้กล่าวขอบคุณที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยและคณะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน โดยหอการค้าไทย-จีนยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศ โดยนายณรงค์ศักดิ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายเปิดกว้างทางการค้า และให้ความสำคัญกับสินค้านำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ดังนั้น ไทยจึงควรเร่งส่งเสริมการนำสินค้าคุณภาพไทยไปขายยังตลาดจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ CIIE ที่จัดขึ้นทุกปี ก็เป็นอีกช่องทางสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมให้มากขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ ยังเสริมอีกว่า หอการค้าไทย-จีนมีสมาพันธ์ที่เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจจีนในประเทศไทย มีสมาชิกเป็นสมาคมการค้ากว่า 70 สมาคม จึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าไทย-จีนอย่างเป็นรูปธรรม และการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ซึ่งจะจัดขึ้นในทุก ๆ 2 เดือน ก็เป็นเวทีที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-จีนได้เป็นอย่างดี

ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบโลจิสติกส์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง พลังงานสะอาด รถยนต์ EV ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่และวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง โดยขอให้ทุกฝ่ายทำงานราบรื่นบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อนึ่ง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน กว่า 2,000 ปี ปัจจุบันนี้ จีน เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ รวมถึง เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงที่สุดเป็นเวลาติดต่อกันถึง 11 ปี (นับตั้งแต่ปี 2556) โดยในปี 2566 ที่เพิ่งผ่านมานี้ การค้าระหว่างประเทศไทยและจีน มีมูลค่าการค้ารวม 126,279.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย นอกจากนี้ นักลงทุนจีน ยังเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สูงเป็นอันดับ 1 ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการลงทุนด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องจักรและยานยนต์ / เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี/ ดิจิทัลและบริการที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น //No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์