คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์และองค์กรร่วมจัด ยื่นหนังสือเชิญ รมว. ยุติธรรมเข้าร่วมงาน Thailand Pride 2024 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์และองค์กรร่วมจัด ยื่นหนังสือเชิญ รมว. ยุติธรรมเข้าร่วมงาน Thailand Pride 2024


คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์และองค์กรร่วมจัด
ยื่นหนังสือเชิญ รมว. ยุติธรรมเข้าร่วมงาน 
Thailand Pride 2024

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ก่อนงานพิธีมอบ “รางวัลอรรธนารีศวร” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่กระทรวงยุติธรรม คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์ 2024 (Thailand Pride 2024) และองค์กรร่วมจัดได้เข้าพบพันตํารวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรองฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 ล่วงหน้า พร้อมยื่นหนังสือเชิญร่วมงานไทยแลนด์ไพรด์ 2024 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 บริเวณถนนสีลมและสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงานไทยแลนด์ไพรด์ 2024 เพราะที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมกับภาคีเครือข่ายมาโดยตลอด ทั้งยังกล่าวว่าการจัดงานไทยแลนด์ไพรด์ถือเป็นส่วนสำคัญของชุมชนและการเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลายทางเพศ

ด้านคณะผู้จัดงานฯ กล่าวว่างานไพรด์ในเดือนมิถุนายนเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศเพื่อสื่อสารกับสาธารณชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิ ความเท่าเทียม และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้งานไทยแลนด์ไพรด์ 2024 ที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันครั้งใหญ่ระหว่างภาคประชาชน องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานราชการ เพื่อผลักดันความเป็นธรรมทางเพศ ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมไปจนถึงกฎหมายและสวัสดิการ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเวิลด์ไพรด์ (World Pride) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสิทธิ ความเป็นธรรมทางเพศที่หลากหลาย และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังกล่าวถึงสมรสเท่าเทียมว่าช่วงเวลานี้ประชาชนและภาคประชาสังคมกำลังจับตาร่างสมรสเท่าเทียมทั้ง 3 ฉบับ ที่จะเข้าสภา เพราะจะเป็นอีกก้าวสำคัญของพัฒนาการความเท่าเทียมทางเพศของสิทธิสมรสและกฎหมายไทย

คณะผู้จัดงานที่เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กิตตินันท์ ธรมธัช สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เตชสิทธ์ ล้วนทร องค์กรบางกอกเรนโบว์ สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม มูลนิธิแอ็พคอม ศิริพงษ์ ศรีเชื้อ มูลนิธิแอ็พคอม ยลลดา เกริกก้องสวนยศ สมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย มารุต ประเสริฐศรี Mr. Gay World Thailand ณัฐอธิณัฐ ชุติธัชมาศวัชรา มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ และเสถียร ทันพรม มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์