OutSystems ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของ GPSC เพื่อให้การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 December 2023

OutSystems ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของ GPSC เพื่อให้การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น


OutSystems ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
ดิจิทัลของ GPSC เพื่อให้การจัดทำรายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

OutSystems ผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Low-code ที่มีประสิทธิภาพสูง ร่วมมือกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรม ธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย Outsystems ได้ส่งมอบแอปพลิเคชั่นแรก ซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของ GPSC เพื่อการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำ

การนำแอปพลิเคชั่นใหม่นี้มาประยุกต์ใช้ส่งผลให้การทำงานของทั้งพนักงานบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือของ GPSC มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการสำรองข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้องมากขึ้น เพื่อใช้สำหรับ การวิเคราะห์ที่แม่นยำ

ด้วยการบูรณาการความสามารถในการจัดเก็บและประเมินข้อมูล ESG อย่างเป็นระบบ อีกทั้งความสามารถในการจัดทำ รายงานสรุปที่กระชับเพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารและเปิดเผยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แอปพลิเคชั่นนี้ทำให้ บริษัทฯ บรรลุผลดังต่อไปนี้:

  • ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากสามวันเหลือเพียงวันเดียว
  • ลดเวลาที่ใช้ในบันทึกข้อมูลได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
  • ลดระยะเวลาการอนุมัติข้อมูลให้เหลือไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

“แอปพลิเคชั่นใหม่นี้จะอัปเดตสถานะล่าสุดเพื่อให้การติดตามรายงานความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย”

“การพึ่งพาระบบการรายงานแบบเดิมที่ล้าสมัย ยังคงเป็นอุปสรรคที่พบเห็นได้ทั่วไปในบริษัทจำนวนมากในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่บริษัทเหล่านั้นพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวให้ทันตลาดเร็วขึ้น โดยพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพึ่งพาตลาดแอปพลิเคชั่น ที่กำลังขยายตัวในภูมิภาคนี้ บริษัทต่างๆ จะต้องบูรณาการนวัตกรรมสำหรับการทำงาน เช่น การสร้างแอปพลิเคชั่น แบบ Low-code ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล” Mark Weaser รองประธานประจำภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกของ OutSystems กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการปรับการดำเนิน ธุรกิจให้ทันสมัย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญขององค์กร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วย”

“ความยั่งยืนถือเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทมาโดยตลอด การปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จึงเริ่มถูกพัฒนาตั้งแต่ปี 2563 ด้วยรูปแบบการทำงานที่ใช้งานง่ายของ OutSystems ทำให้ GPSC สามารถปรับเปลี่ยนจากการใช้ Excel ที่ใช้สำหรับรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาเป็นการใช้ แอพพลิเคชั่นแทนได้สำเร็จ ซึ่งแต่เดิมมีความยากลำบากสำหรับพนักงานทั้งในด้าน ประสิทธิภาพการทำงาน การบริหาร จัดการข้อมูล และการสร้างมาตรฐานในการใช้งานข้อมูล” นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ GPSC กล่าว “ด้วย OutSystems เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เรามองหาแนวทางในอนาคตที่จะช่วย ให้เราปรับปรุงระบบดิจิทัลของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล และขับเคลื่อน นวัตกรรมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์