เปิดวิสัยทัศน์ “ซีอีโอ FynnCorp” จุดยืนธุรกิจกับเป้าหมายความสำเร็จ ของที่ปรึกษาด้านการเงินที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 16 December 2023

เปิดวิสัยทัศน์ “ซีอีโอ FynnCorp” จุดยืนธุรกิจกับเป้าหมายความสำเร็จ ของที่ปรึกษาด้านการเงินที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในไทย


เปิดวิสัยทัศน์ “ซีอีโอ FynnCorp” จุดยืนธุรกิจกับ
เป้าหมายความสำเร็จ ของที่ปรึกษาด้านการเงินที่
เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในไทย

FynnCorp เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ส ตอกย้ำจุดยืนส่งมอบ “นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินเพื่อความยั่งยืน” ยกระดับธุรกิจและการเข้าถึงการลงทุนที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน พร้อมตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับเทคโนโลยีการลงทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการลงทุนที่ดีขึ้นให้กับผู้คน

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บริษัท ฟินน์คอร์ป แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด หรือ FynnCorp ซึ่งเป็นซีอีโอที่ปลุกปั้นธุรกิจของ FynnCorp ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง กล่าวว่า “ธุรกิจจะเติบโตและแข็งแกร่งได้ เราต้องมีกลยุทธ์ที่ทันสมัยและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ คิดให้แตกต่างและทำให้เร็ว” พร้อมทั้งตระหนักถึง สังคม-สิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตควบคู่การลงทุนของผู้คน

ในโลกของธุรกิจ จุดยืนของแบรนด์ คือสิ่งที่เราต้องทำให้ชัดเจนว่าจุดยืนของแบรนด์คืออะไร สิ่งที่เราจะต้องทำและไม่ทำคืออะไร และต้องการให้แบรนด์เราอยู่ตรงไหนในใจของลูกค้า ซึ่งจุดยืนของ FynnCorp เรายึดมั่นในปณิธานที่ว่า เราต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาดทุนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตการลงทุนที่ดีขึ้นให้กับผู้คน ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและเข็มทิศที่ช่วยชี้แนวทางการทำงาน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของเรา และเมื่อบริบทของสังคมยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไป เราก็ได้ปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) และที่สำคัญ เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ ‘คน’ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ FynnCorp สามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆ จนก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง เราประสบความสำเร็จพร้อมไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมรอบตัวอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ที่ FynnCorp เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนา “คนของ FynnCorp” เพราะเรามองว่า ‘คน’ คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เรามุ่งสร้างทีมงาน มีทีมเวิร์กแข็งแกร่ง ใช้การประสานงานกันอย่างเยี่ยมยอด เพื่อส่งมอบบริการสู่ความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนั้นแล้ว ความสัมพันธ์เชิงบวกที่เรามีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถตอบแทนสังคมได้ในเวลาเดียวกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์