ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ วัดคฤหบดี - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 16 December 2023

ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ วัดคฤหบดีผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ วัดคฤหบดี

นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีพร้อมยกดาบถวายเพื่อความเป็นศิริมงคล และยังหมายถึงการการมีชัยชนะ ชนะอุปสรรค ชนะศัตรู ฯลฯ และกราบขอพรหลวงพ่อพระพุทธแซกคำ ณ วัดคฤหบดี พร้อมด้วยนางสาวนิภาพรรณ พานิช หัวหน้าฝ่ายทะเบียน, นางภาวิณี จันทรศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา , นางสาวรัตนาภรณ์ อักษรกิตติ์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ร่วมพิธี โดยมี ท่านพระครูอนุกูลวีราภรณ์ (สมศักดิ์ มหาวีโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , พระชลธี อคฺควีโร อดีตนายกสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ศิษยานุศิษย์สมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) ร่วมในพิธี

วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕๒ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนหลังคามุงกระเบื้อง ลด ๒ ชั้น มีระเบียงรอบพระอุโบสถ เสานางเรียงที่รองรับชายคาเป็นเสาเหลี่ยมไม่มีบัวหัวเสา ระหว่าง เสามีพนักกรุกระเบื้องเคลือบปรุ หน้าบันประดับถ้วยกระเบื้องเคลือบสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่และเครื่อง ถ้วยชามจีน กรอบประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้น ลายเฟื่องอุบะ บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำลายหน้าสิงห์ก้านแย่ง ผนังด้านในเขียนลายดอกไม้แบบจีน นอกนั้นเป็นผนังฉาบปูนเกลี้ยง ผนังด้านบน ระดับเหนือหน้าต่างขึ้นไปจนจรดเพดานเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เพดานเขียนลายดอกไม้แบบจีน


หลวงพ่อแซกคำ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน ขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัย หล่อด้วยทองลูกบวบ หน้าตักกว้าง ๑๘ นิ้ว มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายใน ๑๐๐ องค์ ประดิษฐานอยู่ในบุษบก เดิมเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทยในอาณาจักรล้านนา พระนามว่า พระแซกคำ ในปีพุทธศักราช ๒๑๐๗ พระเจ้าไชยเชษฐากษัตริย์ลาวเชื้อสาย ไทยทรงย้ายราชธานีไปอยู่ที่เวียงจันทน์พร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกต พระแซกคำ และพระพุทธรูปสำคัญของไทยอีกหลายองค์ไปอยู่ที่เวียงจันทน์เมื่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชานำกองทัพไปปราบเวียงจันทน์ได้ชัยชนะในปีพุทธศักราช ๒๓๖๙ จึงอัญเชิญพระแซกคำกลับประเทศไทย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้เป็นพระประธานของวัดคฤหบดี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๙ องค์


พระนางจามเทวี ตำนานพระนางจามเทวีมีบันทึกไว้ว่า ราวปี พ.ศ.๑๒๐๐ ที่ฤาษีวาสุเทพ และฤาษีสุกกทันต์ สร้างเมืองนครหริภุญไชย เจ้าเมืองละโว้ได้พระราชทานพระธิดามาปกครองเมือง ขณะนั้นพระนางตั้งพระครรภ์แฝด และได้นำแพทย์ บัณฑิต ช่างฝีมือ เศรษฐี คหบดี อย่างละ ๕๐๐ คน ติดตามมาด้วย นครหริภุญไชยจึงเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ และเจริญด้านพระพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) จึงถือเป็นประเพณีของชาวลำพูน ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน วัดคฤหบดีซึ่งมีหลวงพ่อแซกคำที่มีความสัมพันธ์กับ พระนางจามเทวี จึงได้ถือเอาฤกษ์ในงานวันเพ็ญเดือนสิบสองของเทศกาลลอยกระทงเป็นการบรวงสรวงสักการะและยกดาบถวายพระนางจามเทวี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระนางฯ


การจัดงานบรวงสรวงพระนางจามเทวี และกราบขอพรหลวงพ่อแซกคำ เป็นประเพณีที่จะทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคล พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อพระพุทธแซกคำ และ พระนางจามเทวี ได้ทุกวัน ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์