"เคพเพล" จับมือ "เอเอ็มกรีน" สำรวจโอกาสด้านเชื้อเพลิงคาร์บอนชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในเอเชียและตะวันออกกลาง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 16 December 2023

"เคพเพล" จับมือ "เอเอ็มกรีน" สำรวจโอกาสด้านเชื้อเพลิงคาร์บอนชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในเอเชียและตะวันออกกลาง


"เคพเพล" จับมือ "เอเอ็มกรีน" สำรวจโอกาสด้านเชื้อเพลิงคาร์บอนชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในเอเชียและตะวันออกกลาง

สิงคโปร์ และดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 13 ธันวาคม 2566 /ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของเคพเพล คอร์ปอเรชัน ลิมิเต็ด (Keppel Corporation Limited) หรือเคพเพล (Keppel) ร่วมกับเอเอ็ม กรีน (AM Green) ภายใต้การบริหารของผู้ก่อตั้งกรีนโค กรุ๊ป (Greenko Group) บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองไฮเดอราบัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันสำรวจโอกาสในการผลิตเชื้อเพลิงคาร์บอนไบโอเจนิกเพื่อความยั่งยืน เช่นเมทานอลชีวภาพและเมทานอลสีเขียว เอทานอลรุ่นที่สอง (2G) และเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF)

บริษัททั้งสองร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ระหว่างงาน COP28 ซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสำรวจหา ประเมิน และพัฒนาโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถแสวงหาและขุดเจาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไบโอเจนิก อย่างน้อยหนึ่งล้านตันต่อปีสำหรับใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนในโรงผลิตของเอเอ็ม กรีน เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนเหล่านี้จะทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมหนักและภาคการบิน

นอกจากนี้ เคพเพลและกรีนโคจะร่วมกันแสวงหาความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าของโครงการไบโอเมทานอลในอินเดีย โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลิตไบโอเมทานอลปริมาณ 500,000 ตันต่อปี

เชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งได้มาจากวัสดุอินทรีย์ เช่น ชีวมวลของพืชและสัตว์ ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดที่มีการใช้งานทั่วโลก โดยคิดเป็น 55% ของพลังงานหมุนเวียน และมากกว่า 6% ของแหล่งพลังงานของโลก(1) การผลิตและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า

ปัจจุบัน เคพเพลดำเนินกิจการโรงงานย่อยสลายและหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่มีกำลังผลิต 273,750 ตันต่อปีในกาตาร์ ซึ่งเคพเพลออกแบบและสร้างเองในปี 2555 โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานหมักที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพได้เกือบ 110,000 ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งจะถูกดัดแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อใช้ในการดำเนินงานและส่งออกไปยังโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ เคพเพลยังมีส่วนร่วมในการศึกษาความเป็นไปได้ในการดักจับคาร์บอนทางอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานผลิตพลังงานจากของเสียในสิงคโปร์และสหราชอาณาจักรด้วย

คุณซินดี ลิม (Cindy Lim) ซีอีโอฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของเคพเพล กล่าวว่า "เชื้อเพลิงชีวภาพมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนในการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมและภาคการบิน ประสบการณ์ของเคพเพลในการจัดการและบำบัดของเสียในครัวเรือนและวัตถุดิบตั้งต้นอินทรีย์ ตลอดจนความรู้ความชำนาญของเราในด้านการจัดการวัฏจักรคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างเราและเอเอ็มกรีน ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคตและเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งทำหน้าที่ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้"

คุณมาเฮช คอลลิ (Mahesh Kolli) ประธานเอเอ็ม กรีน กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับเคพเพลในครั้งนี้ ซึ่งจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอินเดียไปสู่การเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลังงานทดแทน เช่น เมทานอลสีเขียวและเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน โดยเอเอ็ม กรีน จะใช้แพลตฟอร์มการจัดเก็บพลังงานทดแทนอัจฉริยะ (IRESP) ของกรีนโค เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ที่ส่งเสริมให้อินเดียเป็นผู้นำในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก และทำให้เราเป็นองค์กรผู้ผลิตโมเลกุลสีเขียวต้นทุนต่ำที่เชื่อถือได้และมีความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนอินเดียและโลกบนเส้นทางการลดก๊าซคาร์บอน"

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างเคพเพลกับกรีนโคในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาโรงงานผลิตแอมโมเนียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 250,000 ตันต่อปีในอินเดีย โรงงานแห่งนี้คาดว่าจะใช้พลังงานจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมรวม 1.3 กิกะวัตต์ เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยน้ำ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ยังสอดคล้องกับการเปิดตัวกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนผ่านในอุตสาหกรรม 2.0 (LeadIT 2.0) ที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ในการประชุม COP 28 ที่ดูไบด้วย โดยกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนผ่านในอุตสาหกรรม 2.0 นี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาร่วมกันและการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและความช่วยเหลือทางการเงินไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

ความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรต่อหุ้นและสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิต่อหุ้นของเคพเพล คอร์ปอเรชั่น สำหรับปีการเงินปัจจุบันของบริษัท

เกี่ยวกับเคพเพล คอร์ปอเรชัน

เคพเพล คอร์ปอเรชัน (Keppel Corporation) (SGX: BN4) คือผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ดำเนินการระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และการเชื่อมต่อ เคพเพลมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และดำเนินงานในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่สำคัญสำหรับพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด การลดการปล่อยคาร์บอน การฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืน และการเชื่อมต่อทางดิจิทัล

เคพเพลสร้างมูลค่าให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีคุณภาพและพอร์ตสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงกองทุนส่วนบุคคล อสังหาริมทรัพย์จดทะเบียน และทรัสต์ธุรกิจ บริษัทมีพอร์ตการลงทุนรวมที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์

เกี่ยวกับเอเอ็ม กรีน เคมิคอลส์ อินเดีย

เอเอ็ม กรีน เคมิคอลส์ (AM Green Chemicals) ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นบางส่วนของกรีนโค กรุ๊ป (Greenko Group) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของอินเดีย โดยกรีนโค กรุ๊ป มีประสบการณ์ในการสร้าง เป็นเจ้าของ และดำเนินการสินทรัพย์หมุนเวียน และอยู่ในกระบวนการสร้างสินทรัพย์ระบบสูบแบบวงปิดขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้จ่ายพลังงานได้ตลอดเวลาในอัตราที่แข่งขันได้สูง

เอเอ็ม กรีน เคมิคอลส์ และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ กำลังสำรวจทางเลือกในการผลิตโมเลกุลสีเขียวที่ใช้คาร์บอนชีวภาพผ่านกระบวนการผลิตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% (ในที่นี้เรียกว่า 'โมเลกุลสีเขียว' หรือ 'Green Molecules')

[1] https://www.iea.org/energy-system/renewables/bioenergy

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์