มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร สานต่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชน มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 51 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร สานต่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชน มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 51


มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร สานต่อโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาเยาวชน มอบทุนการศึกษา
ให้เด็กเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อ
การศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 51

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดี โดยการดำเนินงานผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51 โดยปีนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 115 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจาก 7 โรงเรียน ณ อาคาร 100 ปี เกียรติวัธนเวคิน อุทยานปิยะมาตานุสรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้จัดอบรมการสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงินแก่นักเรียนที่มาร่วมพิธีรับทุน ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่...ใส่ใจการออม” และ “ชวนน้องๆ ติดอาวุธทางการเงิน” โดยมีวิทยากรพนักงานจิตอาสาของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในโครงการ KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน มาเป็นผู้ให้ความรู้ ในบรรยากาศผ่อนคลายเป็นกันเอง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์