บีเจซี คว้าที่ 1 ด้านความยั่งยืนจาก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ด้วยคะแนนสูงสุดของโลก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

บีเจซี คว้าที่ 1 ด้านความยั่งยืนจาก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ด้วยคะแนนสูงสุดของโลก


บีเจซี คว้าที่ 1 ด้านความยั่งยืนจาก DJSI ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples 
Retailing ด้วยคะแนนสูงสุดของโลก

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) ติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับสูงสุดของโลกเป็นปีที่ 2 ด้วยคะแนน 92/100 โดย S&P Global ซึ่งนับเป็นคะแนนที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการประเมินมา ภายใต้อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

ความสําเร็จนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบีเจซีในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจค้าปลีก และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมมาตลอด 141 ปี โดยมีการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกว่า 10,000 แห่งจาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลกได้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนของ S&P Global ซึ่งเป็นดัชนีความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงระดับโลก ความสําเร็จของบีเจซีในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสําคัญสู่การเป็นผู้นําด้านความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์