เกษตรเขต 2 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

เกษตรเขต 2 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


เกษตรเขต 2 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตร และPM2.5 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร พิจารณาการขับเคลื่อนและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร และยกร่างคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์