"เซอร์เทนตี้เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดโครงการอิ่มบุญสู่ปีที่ 11 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากไร้" - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

"เซอร์เทนตี้เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดโครงการอิ่มบุญสู่ปีที่ 11 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากไร้"


"เซอร์เทนตี้เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อยอดโครงการอิ่มบุญสู่ปีที่ 11 เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากไร้"

คุณอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และคุณพรภัทร จิรเรืองปัญญา (ที่ 2จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ (Certainty) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาทพร้อมผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ จากโครงการ “อิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ ปีที่ 11” สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือค่ายาและค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิการรักษาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ ให้กับ รศ.พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อม คุณสุจิตรา เอื้อเฟื้อ คุณมาสฉวี วัฒนไชย และคุณกรกมล เพชรจำรัส ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์