สถาบันฯสิ่งทอ ผนึก Messe Frankfurt Group เร่งหนุน SME ไทย สู่ตลาดโลกในงาน Techtextil Frankfurt - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 13 November 2023

สถาบันฯสิ่งทอ ผนึก Messe Frankfurt Group เร่งหนุน SME ไทย สู่ตลาดโลกในงาน Techtextil Frankfurt


สถาบันฯสิ่งทอ ผนึก Messe Frankfurt 
Group เร่งหนุน SME ไทย ดันอุตสาหกรรม
สิ่งทอเชิงเทคนิคเปิดดีลสู่ตลาดโลกใน
งาน Techtextil Frankfurt

13 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ Messe Frankfurt Group ผู้จัดอีเวนท์ระดับโลก หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ร่วมงานสุดยิ่งใหญ่ Techtextil and Texprocess 2024 @ Frankfurt แหล่งรวมสิ่งทอเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต สิ่งทอเพื่อความยั่งยืน หวังเปิดดีลสร้างโอกาสอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการเทคนิคของไทย ตั้งเป้าขยายฐานการส่งออกสู่ตลาดโลก
นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอเชิงเทคนิค (Technical Textile) ของประเทศไทยสามารถผลิตได้ครบวงจร มีทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ สิ่งทอทางการแพทย์, สิ่งทอเพื่อการปกป้อง, สิ่งทอยานยนต์, สิ่งทอเพื่อการใช้งาน, ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย, สิ่งทอรักษ์โลก เส้นใยรีไซเคิล และผ้าไม่ทอ (Nonwoven) ฯลฯ โดยปัจจุบันผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการพัฒนาและผลิตสิ่งทอทางเทคนิคดังกล่าว ในขณะที่ความต้องการของตลาดก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น โครงสร้างการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยและตลาดโลก ในปี 2565 มีทิศทางการส่งออกไปในทางเดียวกัน นั่นคือ การส่งออกเครื่องนุ่งห่ม แต่หากพิจารณาสัดส่วนการส่งออกสินค้าสิ่งทอของไทยทั้งต้นน้ำและกลางน้ำ (เส้นใย เส้นด้าย และผ้าผืน) จะอยู่ที่ร้อยละ 37.8 ในขณะนี้ ตลาดโลกส่งออกเพียงร้อยละ 22.2 แสดงให้เห็นว่าการส่งออกของไทยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมต้นน้ำ (upstream) และอุตสาหกรรมกลางน้ำ (Middle stream) ในขณะที่ตลาดโลก ส่วนใหญ่จะเน้นการส่งออกอุตสาหกรรมปลายน้ำ (Downstream) คือ เครื่องนุ่งห่มเป็นสำคัญ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ร่วมกับ Messe Frankfurt Group หนึ่งในผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก เร่งสนับสนุน ผู้ประกอบการสิ่งทอเทคนิคภาคอุตสาหกรรม และ SME ไทย เข้าร่วมเปิดตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในงาน Techtextil and Texprocess 2024 @ Frankfurt พร้อมยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการ ออกบูธต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Business Development Service : BDS จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีสถาบันฯ ช่วยดำเนินงานอย่างเต็มที่ นายวิวัฒน์ กล่าว
Mr.Olaf Schmidt Vice President Textiles & Textile Technologies Messe Frankfurt Exhibition GmbH กล่าวว่า Messe Frankfurt Group เป็นองค์กรการจัดงานแสดงนิทรรศการ สินค้า การประชุม และกิจกรรมชั้นนำของโลก และเป็นผู้จัดงาน Techtextil and Texprocess 2024 @ Frankfurt งานนิทรรศการยิ่งใหญ่ สำหรับสิ่งทอทางเทคนิคและผ้าไม่ทอ (Nonwoven) ระดับนานาชาติ ภายในงานได้รวบรวมงานนวัตกรรม ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเชิงเทคนิค รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอการประยุกต์ใช้สิ่งทอทางเทคนิคและผ้าไม่ทอ ในการวิจัย อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และ

ด้านอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยกิจกรรม Techtextil-Symposium และ Avantex Symposium รวมถึง Techtextil Innovation Award, Avantex Innovation Award และกิจกรรม "Textile Strukturen für neues Bauen" ซึ่งเป็นการแข่งขันสำหรับนักศึกษา โดยในปีล่าสุด มีผู้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในงาน Techtextil and Texprocess @ Frankfurt รวมจำนวน 33,670 ราย จาก 104 ประเทศ

สำหรับในปีนี้กำหนดจัดงาน Techtextil and Texprocess 2024 @ Frankfurt ในวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 รวม 4 วัน ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,477 บริษัทจาก 55 ประเทศ นอกจากงานดังกล่าวแล้วมีงาน Heimtextil ที่เตรียมจะผลักดันผู้ประกอบการเข้าร่วมอีกด้วย นับเป็นโอกาสในการเปิดตลาดของ ภาคอุตสาหกรรมและ SME สิ่งทอเทคนิคของไทย ในการขยายฐานการส่งออกสู่ตลาดโลก
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์