ทราเวลโลก้ารุกตลาดประเทศไทย – ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในปี 2567 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 5 October 2023

ทราเวลโลก้ารุกตลาดประเทศไทย – ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในปี 2567


ทราเวลโลก้ารุกตลาดประเทศไทย – 
ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในปี 2567

ทราเวลโลก้าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเติบโตและการพัฒนาในเฟสต่อไป โดยบริษัทให้บริการโดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้งานในภูมิภาคเป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดนทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 17 กันยายน 2566 เป็นจำนวน 19 ล้านคน ซึ่งสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศถึง 7.95 แสนล้านบาท (หรือ 2.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

พร้อมทั้ง แรงผลักดันจากทุกภาคส่วนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปีนี้ ทราเวลโลก้าจึงคาดการณ์ว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจและได้รับความนิยมมากขึ้นอีกในปี 2567

นายซีซาร์ อินทรา ประธานกรรมการของกลุ่มทราเวลโลก้า กล่าวว่า “นอกจากประเทศไทยจะเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ประเทศไทยยังถือว่าทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด หลังจากก้าวผ่านเหตุการณ์โรคระบาดมาได้ อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็มีความพร้อมสำหรับการเติบโตและพัฒนาในเฟสต่อไป” พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในขณะที่เราเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของทราเวลโลก้าในเรื่องการสร้างอาชีพในท้องถิ่น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างการเติบโตของธุรกิจในท้องถิ่นก็จะถูกยกระดับให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในปี 2567 ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของทราเวลโลก้าและเราพร้อมที่จะยกระดับจุดยืนของเราในฐานะผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นการเติบโตภาคการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศไทย”

แนวโน้มการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่จะกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทราเวลโลก้าเปิดเผยข้อมูลด้านธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทย และชี้ให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เดินทางและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมีความน่าสนใจและเติบโตมากยิ่งขึ้น

  • การท่องเที่ยวแบบรายกิจกรรม – การเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่องานดนตรี รับชมกีฬา และร่วมงานสำคัญอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงดนตรีทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2576 โดยประเทศไทยเป็นจุดหมายที่สำคัญที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทราเวลโลก้าเปิดเผยสถิติที่แสดงให้เห็นว่าเที่ยวบินขาเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยยอดการจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยอดจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ยังเป็นผลดีต่อยอดการจองที่พักอีกด้วย โดยทราเวลโลก้าพบว่า โรงแรมในกรุงเทพฯ ก็มียอดจองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกัน
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High-Value & Sustainable Tourism) – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้กลยุทธ์ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ “High-Value & Sustainable Tourim” เป็นกลยุทธ์หลักในการยกระดับและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยทราเวลโลก้าได้สำรวจความเห็นของผู้ใช้งานในปีนี้ พบว่า 80% ของผู้ใช้งานต้องการจองที่พักที่ได้รับการรับรองในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทราเวลโกล้าขอเน้นย้ำว่า 43% ของธุรกิจที่พักและโรงแรมที่ยังไม่ได้การรับรองในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้แสดงความประสงค์ที่จะขอการรับรองภายในปีหน้า

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2565 ทราเวลโลก้าได้ร่วมมือกับสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่กำหนดมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลในด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ในปีนี้ ทราเวลโลก้าได้ฝึกอบรมผู้ให้บริการโรงแรมที่เป็นคู่ค้าของทราเวลโลก้าในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการดำเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Best Practices) เรายังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการจัดหาตัวเลือกที่พักที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ – นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญด้านคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วงวันหยุด ทราเวลโลก้าเล็งเห็นความต้องการด้านการฝึกโยคะ สปาทรีตเมนต์ และประสบการณ์การทำอาหารสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยทราเวลโลก้าพบว่า ผู้ใช้งานให้ความสนใจจองบริการ “สปาและสุขภาพ” เพิ่มขึ้นเกือบ 40%ในเดือนสิงหาคม และบริการ “การนวดและสปา” ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอดและเป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานของทราเวลโลก้า โดยเฉพาะบริการในกรุงเทพฯ และชลบุรี

นายซีซาร์กล่าวสรุปว่า “เรามีความยินดีที่จะให้บริการและนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทราเวลโลก้ามุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าและการให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทราเวลโลก้าจึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานแจ้งและขอความช่วยเหลือได้เป็นจำนวนมาก ยกระดับประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มและการให้บริการครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว และทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่น”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์