ESG ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คืออนาคตเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Forum - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 19 October 2023

ESG ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คืออนาคตเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability ForumESG ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คืออนาคต
TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง 
สร้างโอกาสธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
ในงาน Sustainability Forum 26 ต.ค.นี้

เมื่อ ESG – Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) กลายเป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักลงทุนและสังคมต่างคาดหวัง องค์กรจึงต้องสร้างความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เตรียมเปิดเวทีงาน Sustainability Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ "Mitigating Risks, Finding Opportunities - ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

งาน Sustainability Forum 2023 ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้รับความรู้ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และนำประโยชน์จาก ESG มาสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวกระโดด

ทั้งนี้แนวคิด ESG ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวคิด ESG อาจกลายเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าในอนาคต

โดยงาน Sustainability Forum 2023 ที่จะจัดขึ้น จะช่วยให้องค์กรที่สนใจได้ความรู้ที่พร้อมนำไปใช้งานได้จริง เริ่มตั้งแต่ ทำ ESG เริ่มต้นที่ไหนดี มองภาพกว้างและเจาะลึกความเสี่ยงพร้อมผลกระทบ การวางกลยุทธ์ที่ดี บทบาทผู้นำที่ใช่ บริหารวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้หนุนนำ การเปลี่ยน Risks ให้เป็น Growth การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน ESG และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรม ESG World Café ทั้งหมดนี้เพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารองค์กรชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรข้ามชาติ รวมถึงร่วมถอดบทเรียนจากหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐและภาคเอกชน

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA กล่าวถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ว่า "ด้วยภารกิจในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรต่าง ๆ TMA เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้วยแนวคิด ESG เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทำความดี แต่เป็นการสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจ ผู้ที่ทำก่อนและทำได้ดีกว่า จะได้เปรียบในเชิงธุรกิจอย่างมากมายในอนาคตอันใกล้"

งาน Sustainability Forum - "Mitigating Risks, Finding Opportunities" จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ องค์กรที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาณิชา จิราธีราทร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA โทร.02-319-7677 ต่อ 271 หรืออีเมล panicha_j@tma.or.th

เกี่ยวกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA)

TMA เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเป็นเลิศของผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เช่น International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย หรือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและทีมผู้เชี่ยวชาญจากซิลิคอนวัลเลย์ รวมทั้งจากยุโรปในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงความร่วมมือกับวิทยากรชั้นนำในประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ TMA ยังให้บริการที่ปรึกษา บริการทำงานวิจัย และจัดการประชุมระดับนานาชาติ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนับตั้งแต่องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 มีผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนากับ TMA มาแล้วมากกว่า 400,000 คน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์