นิเทศจุฬาฯ มุ่งสู่ผู้นำนิเทศนวัตกรรม จัดตั้งบริษัท CU Nitade Extension นำร่องพัฒนาบอร์ดเกมเชิงพาณิชย์ เป็น นวัตกรรมการสื่อสารต้นแบบ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 1 October 2023

นิเทศจุฬาฯ มุ่งสู่ผู้นำนิเทศนวัตกรรม จัดตั้งบริษัท CU Nitade Extension นำร่องพัฒนาบอร์ดเกมเชิงพาณิชย์ เป็น นวัตกรรมการสื่อสารต้นแบบ


นิเทศจุฬาฯ มุ่งสู่ผู้นำนิเทศนวัตกรรม จัดตั้งบริษัท 
CU Nitade Extension นำร่องพัฒนาบอร์ดเกม
เชิงพาณิชย์ เป็น นวัตกรรมการสื่อสารต้นแบบ

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคของ Disruptive Technology นำมาซึ่งพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่ การดำเนินการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีแบบเดิม รวมถึงสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ จึงมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกับพฤติกรรมของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ลดลง ตามแนวทางการสื่อสารที่ยึดถือตามหลักการและหลักปฏิบัติแบบเดิม ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารที่สอดรับกับความต้องการ พฤติกรรมมวลชน ประเด็นสังคมและประชามติ ตามสภาพแวดล้อมทางสังคม สื่อ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ในการก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้ง บริษัท ซียู นิเทด เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกร นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และธุรกิจ จากผลผลิตของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การสร้างนิเวศนวัตกรรม (Ecosystem of Innovation) ให้มีความสมบูรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

สำหรับนวัตกรรมที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องของ CU Nitade Extension ซึ่งจะเผยโฉมให้เห็นภายในสิ้นปี 2566 นั่นคือ “บอร์ดเกม” ที่มีนวัตกรรมในการเรียนรู้การสื่อสารประเด็นทางสังคมและประชามติ จำนวน 4 เกม ได้แก่ Dealing, Holy Warlord, Santa Satan และ The Dream Chaser ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรและธุรกิจที่มีความสนใจในการใช้สื่อทางเลือกที่มีความเฉพาะตัวอย่างบอร์ดเกม มาเป็นสื่อเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความหลงใหลในสื่อที่มีความสนุกเป็นจุดนำ อาทิ บอร์ดเกมและบอร์ดเกมดิจิทัล จนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่น่าจับตาอย่างยิ่ง และมีองค์กรธุรกิจบอร์ดเกมในไทยหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาสื่อดังกล่าวมากขึ้นในปัจจุบัน

อ.วรรษยุต คงจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ และอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “บอร์ดเกม ถือเป็นการสื่อสารทางเลือกที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสื่ออื่น ๆ ในด้านของ Fun Factor หรือความสนุก รวมถึงการสร้างความรู้สึกร่วม ที่จะนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ในกระบวนการเล่นยังช่วยสร้าง Social Engagement Learning หรือการเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงกับสังคม ที่จะเสริมความรู้สึกร่วมอันเป็นประโยชน์ในการเจาะกลุ่มผู้บริโภคในรูปแบบกลุ่มสังคม ทั้งการสื่อสารผ่านบอร์ดเกมยังเกิดการต่อยอดความรู้จากการที่ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ถูกจัดวางในสถานการณ์จำลองอีกด้วย ที่สำคัญคือ บอร์ดเกมในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมเพื่อความสนุกตามเทรนด์อีกต่อไป เพราะจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตของคอมมูนิตี้บอร์ดเกมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในส่วนของผู้ผลิต ธุรกิจ ผู้เล่น รวมไปจนถึงมีการจัดตั้งสมาคมบอร์ดเกมขึ้นอย่างเป็นทางการ และมีกิจกรรมภายในชุมชนคนรักบอร์ดเกมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง”

เป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมทั้งหมดของคณะนิเทศศาสตร์ ถูกวางไว้ให้สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถเป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์บอร์ดเกมสำหรับธุรกิจผู้ผลิตและพัฒนาบอร์ดเกม และเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ เช่น ธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการให้การเรียนรู้ (Educate) สังคม ในประเด็นต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลที่ต้องการสื่อสารเรื่องการป้องกันและรักษาโรค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะสื่อสารประเด็นทางสิ่งแวดล้อมกับการอยู่อาศัย ธุรกิจสื่อที่ต้องการทำให้กลุ่มเป้าหมายสำคัญเข้าใจประเด็นสังคม เป็นต้น

“ในภารกิจเกี่ยวกับบอร์ดเกมของ CU Nitade Extension ไม่ได้มีแค่การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนกับคอมมูนิตี้บอร์ดเกมในเมืองไทยอย่างเต็มที่ ผ่านการร่วมมือกับสมาคมบอร์ดเกม ชุมชนคนรักบอร์ดเกม ผู้พัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา ร้านค้าและชุมชนธุรกิจบอร์ดเกมสตูดิโอกว่า 40 แห่งในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร โดยในปลายปี 2566 นี้ ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในนิทรรศการตลาดนัดบอร์ดเกมอินดี้ 2023 (TIBM2023) ที่จะรวมเอาผลิตภัณฑ์บอร์ดเกมเชิงพาณิชย์ของสตูดิโอกว่า 40 แห่ง มาเปิดตัวให้ทดลองและเลือกซื้อได้ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 นี้ ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” อ.วรรษยุต กล่าวทิ้งท้าย

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นิเทศจุฬาฯ ได้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมากมาย อาทิ การพัฒนานวัตกรรมสื่อต้นแบบเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อเกมส์เพื่อการรณรงค์และการสร้างเสริมสุขภาพ (โควิด-19 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบ Immersive การพัฒนาเครื่องมือตรวจจับข่าวปลอม (Thai DI Machine) ฯลฯ โดยหลายนวัตกรรมมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีการจัดเสวนา นิทรรศการ การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และขยายความร่วมมือต่อยอดในระดับชาติ อาทิ Bangkok Design Week 2023 กระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นขุมพลังสำคัญที่จะทำให้ CU Nitade Extension มีกลไกในการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ CU Nitade Extension นั้น ครอบคลุมการดำเนินงานที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนานิเทศนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารเชิงการศึกษาและเชิงพาณิชย์ การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยการสื่อสาร บริการที่ปรึกษาการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริการจัดฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารเฉพาะ รวมไปถึงบริการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานที่สนใจในความร่วมมือทางธุรกิจทั้งระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท ​ CU Nitade Extension


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์