มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยส่งมอบอาคารปฐมพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านมะหงัง จ.สตูล - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 22 September 2023

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยส่งมอบอาคารปฐมพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านมะหงัง จ.สตูล


มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยส่งมอบอาคารปฐมพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านมะหงัง จ.สตูล

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยนำทีมโดยนางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัดและอินโดไชนาและประธานมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะตัวแทนพนักงานเดินทางไปส่งมอบอาคารปฐมพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลร่วมกับพันธมิตรมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้าเป็นประธานในพิธีร่วมกับประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมะหงัง และนายงพศกร มาลาศัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารปฐมพยาบาลหลังที่ 8 ในโครงการ “ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน” ของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยที่จัดสร้างและส่งมอบให้โรงเรียนที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจะส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลได้ครบทั้งสิ้น 10 ศูนย์ภายในต้นปีหน้า พ.ศ. 2567 โดยจะส่งมอบอีก 2 อาคารที่กำลังจะแล้วเสร็จใน จ.พังงา และ จ. เพชรบุรีต่อไป

หลังพิธีส่งมอบอาคารฯ พนักงานบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัดยังได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะหงังและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านขอนคลานซึ่งมาร่วมกิจกรรมโดยหนึ่งในฐานกิจกรรมคือการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งวิธีป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโดยเภสัชกรและแพทย์ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ และยังได้สอนให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีทำสเปรย์ป้องกันยุงกัดจากสมุนไพร การทำน้ำและขนมจากสมุนไพร เช่นน้ำอัญชันมะนาวและน้ำใบเตย เป็นต้นรวมถึงให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวสมุนไพรต่างๆ พร้อมสรรพคุณที่ปลูกไว้ในสวนสมุนไพรของโรงเรียนบ้านมะหงังซึ่งนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุ่งบุหลังรวมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหนึ่งในแผนนโยบายด้าน DEI ของไฟเซอร์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างเท่าเทียมในทุกกลุ่มประชากร (Advance Equitable Health Outcomes) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านทางความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพ (Transform Society with External DEI Partnership)


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์