JPARK เปิดตัว “MRTA Smart Parking” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 September 2023

JPARK เปิดตัว “MRTA Smart Parking”


JPARK เปิดตัว “MRTA Smart Parking”

ระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ“เจนก้องไกล หรือ JPARK ” เปิดตัว “MRTA Smart Parking Smart Life” ระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ พร้อมปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมการให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ Lifestyle สังคมเมืองยุคใหม่​​

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัว “Smart Parking Smart Life” ระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมการให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจร โดยระบบ “Smart Parking Smart Life” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการที่จอดรถรูปแบบใหม่ที่มีการเทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึกการเข้า-ออกลานจอดรถการบันทึกส่วนลด และการชำระค่าบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงลาดจอดรถได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย​

ในขณะที่ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการลานจอดรถได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ลดการติดขัดบริเวณพื้นที่ลาดจอดรถ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่จอดรถตามความต้องการ การออกแบบระบบจราจร การรวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พื้นที่ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ลานจอดรถให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีการจัดปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน​โดยโครงการ “MRTA Smart Parking Smart Life” จะให้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการสูง เช่น พื้นที่ลานจอดรถบริเวณระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้คัดเลือก บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการออกแบบระบบที่จอดรถ Smart parking และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)​“ระบบบริหารจัดการลานจอดรถ MRTA Smart Parking Smart Life ที่เราพัฒนาขึ้นมาจะช่วยให้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ และยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการลานจอดให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เพราะในอนาคตลานจอดรถจะไม่ใช่เพียงให้บริการที่จอดรถเท่านั้น แต่จะกลายเป็นแหล่งที่รวม Lifestyle ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย” นายสันติพลกล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์