มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ส่งเสริมสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 19 September 2023

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ส่งเสริมสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม


มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ
ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 
ส่งเสริมสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพแก่เด็กนักเรียน 
ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้” ครั้งที่ 5 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนยืน คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงานของมูลนิธิฯ ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับวิธีการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ และเข้าใจความหมายของคำที่ระบุบนซองอาหาร ​​​​​​​เพื่อสร้างความรอบรู้และส่งเสริมพฤติกรรมในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์