สมาคมโสมเกาหลียืนยัน การบริโภคโสมแดงช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมได้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 13 September 2023

สมาคมโสมเกาหลียืนยัน การบริโภคโสมแดงช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมได้สมาคมโสมเกาหลียืนยัน การบริโภคโสมแดง
ช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมได้

– ผลจากการศึกษาในหัวข้อ “การอธิบายกลไกการป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมด้วยโสมแดง”

ความลับเกี่ยวกับสรรพคุณของโสมอันเป็นสมุนไพรเชิดหน้าชูตาของเกาหลีกำลังได้รับการเปิดเผยมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลการศึกษาจากหลายโครงการได้เผยให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคโสมแดงอย่างต่อเนื่องในการบรรเทาภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และเสริมสร้างการรู้คิด (Cognitive Function) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

ในระหว่างการประชุมวิชาการประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2566 ของสมาคมโสมเกาหลีนั้น สถาบันวิจัยโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมแห่งมหาวิทยาลัยคอนยาง (Konyang University) และสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของบริษัท โคเรีย จินเส็ง คอร์ปอเรชัน (Korea Ginseng Corporation) ได้เปิดเผยกลไกการออกฤทธิ์ของสารจินเซนโนไซด์ (Ginsenoside) ในโสม ในการบรรเทาภาวะการรู้คิดบกพร่องของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ โดยทีมวิจัยได้แบ่งหนู 18 ตัว ออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ และกลุ่มที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และได้รับสารจินเซนโนไซด์) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในสมองและสารเมตาบอไลต์ (Metabolite) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อซิแนปส์ (synapse) ในสมอง (จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท) และไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ในหนูกลุ่มที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้น สามารถฟื้นฟูกลับมาเท่ากับระดับของหนูกลุ่มปกติได้เมื่อได้รับสารจินเซนโนไซด์

นอกจากนี้ ทีมวิจัยจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลทงตัน ซาเคร็ด ฮาร์ท (Dongtan Sacred Heart Hospital) แห่งมหาวิทยาลัยฮัลลิม (Hallym University) ยังยืนยันว่า การบริโภคโสมเป็นประจำช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของการรู้คิดเนื่องจากโรคอัลไซเมอร์ โดยทีมงานได้ทำการศึกษาเชิงสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโสมกับการรู้คิด ในผู้สูงวัยอายุ 65-90 ปีที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมจำนวน 160 คน และพบว่ากลุ่มที่บริโภคโสมมีคะแนนการจำเหตุการณ์ (Episodic Memory Scores หรือ EMS) สูงกว่า ขณะเดียวกัน ในผู้สูงวัยกลุ่มที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของยีน Apolipoprotein E4 ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์เมื่อสูงวัยขึ้นนั้น พบว่าการบริโภคโสมเกาหลีช่วยเพิ่มคะแนนการจำเหตุการณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บริโภคโสมมานานกว่า 5 ปี ซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนว่าสามารถป้องกันการเสื่อมถอยของการรู้คิดอันเป็นผลมาจากโรคอัลไซเมอร์ได้

ผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสรรพคุณของโสมในการป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมและภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย อีกทั้งยังให้ความกระจ่างว่าเพราะเหตุใดโสมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดอาหารเสริมสุขภาพมานานหลายศตวรรษ โดยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจำนวนมาก และเป็นสินค้าส่งออกระดับชาติอันทรงคุณค่า รวมถึงเป็นของขวัญระดับพรีเมียมอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเกาหลีอย่างแท้จริง

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2202853/Red_ginseng_created_steaming_drying_Korean_ginseng_JUNG_KWAN_JANG.jpg

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์