โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จัดพิธีเปิดสนามเด็กเล่นใหม่ของนักเรียนระดับ Early Years และ Key Stage 1 สวนสนุกสำหรับการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 21 September 2023

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จัดพิธีเปิดสนามเด็กเล่นใหม่ของนักเรียนระดับ Early Years และ Key Stage 1 สวนสนุกสำหรับการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จัด
พิธีเปิดสนามเด็กเล่นใหม่ของนักเรียนระดับ 
Early Years และ Key Stage 1 สวนสนุกสำหรับ
การเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีเปิดสนามเด็กเล่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการของนักเรียนระดับชั้น Early Years และ Key Stage 1 โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสำคัญครั้งนี้ ทางทีมบริหารให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาโรงเรียนฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นในการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ของนักเรียน ด้วยสนามเด็กเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการสำหรับอนาคตที่สดใสเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมพัฒนาการอันไร้ขีดจำกัดให้กับนักเรียน เพื่อสำรวจและเรียนรู้ผ่านการเล่น สถานที่ที่นักเรียนจะได้สร้างจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัด

การออกแบบที่มุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้จริงเพื่อการพัฒนา (Child-Focused User Practices)

เป็นของขวัญเปิดปีการศึกษาใหม่ให้นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ที่รอคอยสนามเด็กเล่นปรับปรุงใหม่ ที่จุดประกายจินตนาการในการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนควบคุมโดยบอร์ดบริหารของโรงเรียนฯ เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กเล็กของเราแนวคิดที่ออกแบบโดยคำนึงถึงเด็กเป็นหลัก

จุดหลักแนวคิดในการสร้างสนามเด็กเล่นคือเน้นการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สำหรับการเล่น การใช้งานของนักเรียน Early Years และ Key Stage 1 เป็นหลักเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการศึกษา ตั้งแต่มุมอ่านหนังสือบรรยากาศสบาย ๆ ที่เชิญชวนให้สำรวจไปจนถึงสถานีการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่ใหม่ของเราได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย

Safeguarding ด้วยวัสดุพิเศษ

ความปลอดภัยของนักเรียนคือสิ่งสำคัญที่สุดและหลักการนี้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกใช้วัสดุสร้างสนามเด็กเล่นใหม่ของโรงเรียนฯ ที่ไม่เพียงแต่จะทนทาน แต่ยังเป็นมิตรกับเด็กนักเรียนทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของเราสามารถเล่นสนุกในพื้นที่นี้ได้อย่างอิสระและปลอดภัย
ความคิดเห็นในการสร้างจากครูที่มากประสบการณ์: A Collaborative Triumph

ความพิเศษของสนามเด็กเล่นแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากการประชุมร่วมกันระหว่างครูและนักออกแบบที่มีวิสัยทัศน์ โดยการรวบรวมข้อเสนอแนะจากครูที่มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับเรียนและนักออกแบบที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ทำให้เข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงของเด็กนักเรียน การได้ข้อมูลเชิงลึกจากทั้งสองฝ่ายถือเป็นบทบาทสำคัญที่สร้างสรรค์พื้นที่สนามเด็กเล่นนี้ให้ออกมาเพื่อสอดคล้องกับการใช้งานเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง

การเน้นผลลัพธ์สำหรับเด็ก (Result-Oriented)

หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือความมุ่งมั่นในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน เราไม่ได้สร้างสนามเด็กเล่นเพียงเพื่อให้นักเรียนได้ใช้พลังงานในการเล่นเท่านั้น แต่เป็นการนำพื้นที่การเรียนรู้และการเล่นมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวม ในการเจริญเติบโต ทั้งด้านวิชาการ สังคมและมีการพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี

รร. นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับแรงบันดาลใจและจินตนาการของนักเรียน จากการวางแผนจัดอันดับความสำคัญในการใช้งานของนักเรียนเป็นหลักสำคัญ การพิถีพิถันในการเลือกวัสดุที่เน้นความปลอดภัย ผสมผสานกับความคิดเห็นของครูเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้สมกับที่ผู้บริหารโรงเรียนฯ มีความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ในการพัฒนานักเรียนให้เติบโตไปเป็นนักสร้างสรรค์และผู้นำที่ดีในอนาคตต่อไปขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนอายุ 2-18 ปี ที่สนใจโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เข้าร่วมงาน Discovery Morning ของ Brighton College Bangkok พร้อมด้วยโอกาสที่จะได้พบกับบุคคลากร นักเรียน และทีมผู้นำของเราและเพลิดเพลินไปกับทัวร์แนะนำสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนของเรา

งานเริ่มเวลา 08:15 น. และจะเสร็จสิ้นภายใน 11.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/ZsC9XGQdKuDADXRQ7

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์l: admissions@brightoncollege.ac.th

โทร: +66 (2) 136 7898

มือถือ Tel: +66 (0) 890 09111

แอดไลน์ @brightoncollegebkkCelebrating the Unveiling of Our New 
Early Years and Key Stage One Area: A 
Haven for Child-Centric Learning and Play

Brighton College Bangkok marked the official inauguration of our newly redeveloped Early Years and Key Stage One playground and classrooms, by Khun Nusara, our Chair of Governors. This momentous event truly showcased Brighton College Bangkok's dedication to fostering the intellectual and emotional growth of our youngest learners, equipping them with the tools they need for a brighter future.

We take immense pride in this remarkable facility, as it stands as a testament to our commitment to providing limitless opportunities for our pupils to explore, learn, and play, where their imaginations can flourish without boundariesEmbracing a child-centred learning environment

At the start of this academic year we were thrilled to see the much-anticipated Early Years and Key Stage areas being fully enjoyed and explored by our pupils. The outstanding playground ignited the imagination and enthusiasm of our young learners from the very first day. This remarkable transformation is the result of meticulous planning, innovative design, and a commitment to providing the best possible educational environment for our pupils.

Central to the creation of our new Early Years and Key Stage 1 area was the concept of a child-focused learning environment. Every aspect of the design was carefully crafted to engage, stimulate, and support our young learners as they embark on their educational journey. From cosy reading corners that invite exploration to interactive learning stations designed to foster creativity, our new spaces are tailored to the unique needs and developmental stages of each child.

A safe a secure environment

The safety and wellbeing of our pupils are paramount, and this ethos is reflected in the choice of materials used in our new area. We have incorporated special materials that are not only durable but also child-friendly, ensuring that our pupils can freely explore and engage without compromise. These materials have been meticulously selected to withstand the rigours of active play while providing a nurturing and secure environment for every child.


Feedback from Teachers: A Collaborative Triumph

The success of our new Early Years and Key Stage area is a testament to the collaboration between our dedicated educators and visionary designers. We gathered invaluable feedback from our experienced teachers and leaders, who understand the unique needs and dynamics of our pupils. Their insights played a crucial role in shaping the design, layout, and facilities of the new area, ensuring that it aligns seamlessly with our educational philosophy and pedagogical approach.

A Result-Oriented Approach for the Children

At the heart of this transformation lies a commitment to achieving the best outcomes for our pupils. Our new Early Years and Key Stage area isn't just a physical space; it's a realm of possibilities where learning and play coalesce to foster holistic development. As educators, parents, and pupils come together to celebrate this new chapter, we anticipate a vibrant atmosphere where children thrive academically, socially, and emotionally.

By prioritising child-focused learning environments, safety through the use of special materials, incorporating teacher feedback, and striving for optimal outcomes, we have created an environment that resonates with the aspirations and dreams of our young learners. This achievement underscores our unwavering dedication to nurturing the next generation of thinkers, innovators, and leaders.We are delighted to invite you to our upcoming Discovery Morning at Brighton College Bangkok.

During the morning, visitors will have the opportunity to:

- Meet our dedicated team of educators and staff members

- Tour our College campus and explore our state-of-the-art facilities and classrooms

- Gain valuable insights into our comprehensive curriculum

Date: Friday 29th September 2023

Time: 08:15

To Register: https://forms.gle/ZsC9XGQdKuDADXRQ7

For more information, please email: admissions@brightoncollege.ac.th

Tel: +66 (2) 136 7898

Mobile Tel: +66 (0) 890 09111

Line@brightoncollegebkk
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์