"จระเข้" จับมือ "เค เซอรา" ทำ MOU ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) และช่างไทยสู่ระดับสากล เสริมหลักสูตรอบรม ขยายโอกาสอาชีพช่าง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 28 August 2023

"จระเข้" จับมือ "เค เซอรา" ทำ MOU ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) และช่างไทยสู่ระดับสากล เสริมหลักสูตรอบรม ขยายโอกาสอาชีพช่าง"จระเข้" จับมือ "เค เซอรา" ทำ MOU ร่วมกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) และช่างไทยสู่ระดับสากล เสริมหลักสูตรอบรม ขยายโอกาสอาชีพช่าง

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางสาวปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงานเชิงวิชาการและเวิร์กชอปให้กับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกของหลักสูตรจากภาคเอกชนที่รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผสมผสานระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ On Site เสริมศักยภาพช่างฝีมือไทยครบวงจร ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการปูกระเบื้องและเทคนิคการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล และตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์