เฮอร์บาไลฟ์ เผยเป้าหมายด้านสุขภาพในเอเชีย แปซิฟิก ปี 2566 ชี้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอน หลับดีขึ้น และเพิ่มภูมิคุ้มกัน พร้อมเดินหน้า สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 1 August 2023

เฮอร์บาไลฟ์ เผยเป้าหมายด้านสุขภาพในเอเชีย แปซิฟิก ปี 2566 ชี้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอน หลับดีขึ้น และเพิ่มภูมิคุ้มกัน พร้อมเดินหน้า สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี


เฮอร์บาไลฟ์ เผยเป้าหมายด้านสุขภาพในเอเชีย
แปซิฟิก ปี 2566 ชี้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอน
หลับดีขึ้น และเพิ่มภูมิคุ้มกัน พร้อมเดินหน้า
สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี

เฮอร์บาไลฟ์ (Herbalife) บริษัทและชุมชนชั้นนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้ออกมาเปิดเผยผลการสำรวจจาก Asia Pacific Health Priority Survey ที่ระบุว่า ผู้บริโภคชาวไทยสูงถึง 93% ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากการสำรวจพบว่า เกือบ 90% ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมีการให้ลำดับความสำคัญด้านสุขภาพเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงและต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพแบบองค์รวม นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังเปิดเผยว่า การนอนหลับของตนดีขึ้น 49% ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 45% และมีนิสัยการกินที่ดีขึ้น 43% ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นเป้าหมายด้านสุขภาพอันดับแรกๆ ที่ผู้บริโภคต้องการทำให้สำเร็จ ส่วนเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ รองลงมาคือ อยากสุขภาพที่ดีขึ้น 42% และอยากมีสุขภาพสมองที่เหมาะสมตามวัยอีก 42%

ผลการสำรวจยังเผยให้เห็นว่าคนวัยต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญด้านสุขภาพของตนเองแตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุมากกว่า เช่น Gen X และ Boomers มักให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสูงกว่า 50% เมื่อเทียบกับ Gen Z และ Millennials ที่ 42% รวมทั้งคนรุ่นใหม่กว่า 46% มองว่าการพัฒนาสุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเป้าหมายการมีสุขภาพดี ในขณะที่มีคนอายุมากกว่าเพียง 34% ที่คิดแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยสูงถึงกว่า 91% ระบุว่า ตนเองกำลังทำสิ่งต่างๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายด้านสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันอุปสรรคหรือความท้าทายอันดับต้นๆ คือการไม่มีเวลา 41% และรู้สึกการขาดแรงจูงใจ 30% ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้และเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่า 84% รู้สึกว่าการมีกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่ช่วยสนับสนุนในเส้นทางการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ

นางโชบี คิง แอน รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเราจึงมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความสนใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง รวมทั้งความต้องการเกี่ยวกับกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่จะช่วยสนับสนุนการมีสุขภาพดีและเอาชนะความท้าทายไปด้วยกัน ผ่านผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพสูงที่หลากหลายของเรา พร้อมด้วยผู้จัดจำหน่ายที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านโภชนาการแบบเฉพาะบุคคล รวมทั้งสร้างชุมชนสุขภาพที่คอยสนับสนุนผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคชาวไทยให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี”

จากการสำรวจลำดับความสำคัญด้านสุขภาพของเฮอร์บาไลฟ์ที่จัดทำขึ้นในเดือนเมษายน 2566 โดยสำรวจผู้บริโภคจำนวน 5,504 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 78 ปี ในตลาดเอเชียแปซิฟิก 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม พบว่าผู้บริโภคในประเทศไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้บริโภคจำนวนมากกว่า 80% ยินดีและมีความเต็มใจที่จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยดังนี้

ความเต็มใจในการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • ผู้บริโภค50%ระบุว่า มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1% – 10%
 • ผู้บริโภค35%ระบุว่า มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 11% – 20%
 • ผู้บริโภค15%ระบุว่า มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 20%

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยยังตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนด้านสุขภาพและเปิดเผยถึงความต้องการใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

 • เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น71%
 • ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ53%
 • ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร48%
 • ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ28%
 • ขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิต21%

ประโยชน์ของการมีกลุ่มสนับสนุน

เมื่อพูดถึงการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพหรือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในเชิงบวก การมีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจตลอดเส้นทางอาจฟังดูเป็นเรื่องยาก ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสนับสนุนจึงมีบทบาทสำคัญในการเอาชนะความอุปสรรคหรือความท้าทาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพดี โดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มองเห็นประโยชน์ของการมีกลุ่มสนับสนุนตรงกันกว่า 84% และรับรู้ถึงประโยชน์ของกลุ่มสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 • การแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าและความรู้56%
 • ให้คำแนะนำและให้กำลังใจ49%
 • ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบต่อสุขภาพ46%
 • มีที่ปรึกษาพร้อมคำแนะนำด้านสุขภาพ44%

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์