KONNECT ASEAN ร่วมฉลองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์กับศิลปินนานาชาติที่พำนักในเชียงใหม่ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสู่สาธารณะ ณ เชียงใหม่ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 17 July 2023

KONNECT ASEAN ร่วมฉลองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์กับศิลปินนานาชาติที่พำนักในเชียงใหม่ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสู่สาธารณะ ณ เชียงใหม่KONNECT ASEAN ร่วมฉลองการสร้างสรรค์ผล
งานศิลปะภาพพิมพ์กับศิลปินนานาชาติที่พำนัก
ในเชียงใหม่ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานสู่สาธารณะ ณ เชียงใหม่

เชียงใหม่, ประเทศไทย, 17 กรกฎาคม 2566 : นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป กลุ่มศิลปินภาพพิมพ์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีใต้จะเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ที่เรียกว่า "KONNECT ASEAN Chiang Mai Print Residency" โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิคการพิมพ์ภาพพิมพ์ในระดับนานาชาตินี้จะนำไปสู่การจัดแสดงผลงานสาธารณะของศิลปินที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดในวันที่ 27 กรกฎาคม ก่อนจะจัดแสดงผลงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม

ทั้งนี้ โครงการศิลปินในพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นความร่วมมือครั้งล่าสุดที่ริเริ่มโดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้และการเห็นคุณค่าในผลงานของศิลปะภาพพิมพ์ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนและเกาหลีใต้ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งสำหรับโครงการนี้ ทางมูลนิธิได้รวบรวมกลุ่มศิลปินที่ประสบความสำเร็จ 14 คน จากเกาหลีใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาพำนักอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม และร่วมทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ ณ สตูดิโอภาพพิมพ์ชั้นนำ 7 แห่งในเชียงใหม่ ซึ่งผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยศิลปินในโครงการระหว่างพำนักในเชียงใหม่จะได้รับการจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการจัดงานศิลปะครั้งนี้ โดยจังหวัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งงานฝีมือและศิลปะพื้นบ้านแห่งยูเนสโก (UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art) อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในภูมิภาคสำหรับกลุ่มศิลปินที่กระตือรือร้น รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มุ่งมั่นปกปักษ์รักษาเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์ดั้งเดิม โดยสตูดิโอทั้ง 7 แห่งนี้ที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงความมุ่งมั่นดังกล่าวอย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับจิตวิญญาณ ที่ถือว่าเป็น "คลื่นลูกใหม่" ในแวดวงศิลปะภาพพิมพ์

ถึงกระนั้น ทางเหล่าผู้จัดงานได้ระบุว่า หนึ่งในความยากลำบากครั้งประวัติศาสตร์ในการยกระดับผลงานศิลปะภาพพิมพ์ คือการที่บางครั้งงานศิลปะภาพพิมพ์มักถูกด้อยค่าเนื่องจากความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซ้ำ ท่ามกลางกระแสของศิลปะร่วมสมัยใหม่ ๆ จึงทำให้ทิศทางของการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ขาดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะภาพพิมพ์และศิลปินผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ดั่งเดิมนี้

ทั้งนี้ ด้วยการแบ่งปันทักษะและความรู้ของโครงการนี้ ทางกลุ่มผู้จัดงานหวังที่จะมอบโอกาสทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับชุมชนศิลปินภาพพิมพ์ในภูมิภาคอาเซียนและเกาหลีใต้

ทางสตูดิโอภาพพิมพ์ในเชียงใหม่ทั้ง 7 แห่งได้อาสาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบรรดาศิลปิน ทั้งก่อนที่ศิลปินจะเดินทางมาถึงเชียงใหม่และให้การดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้อำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ ผลงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการขั้นสูงของศิลปะภาพพิมพ์เพื่อถ่ายทอดผลงานของเหล่าศิลปินให้สมบูรณ์ รวมไปถึงการจัดงานนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ในครั้งนี้ด้วย


เกี่ยวกับสตูดิโอภาพพิมพ์ที่เข้าร่วมและศิลปินรับเชิญ

สตูดิโอภาพพิมพ์ชั้นนำ 7 แห่งในเชียงใหม่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสตูดิโอแบบเปิดสำหรับบรรดาศิลปินที่มาเยี่ยมชม ซึ่งสตูดิโอดังกล่าวคือ

C.A.P studio

Facebook : https://www.facebook.com/kitikongCAP

Instagram : https://www.instagram.com/c.a.p_studio_chiangmai/

Website : https://www.chiangmaiartonpaper.com/

JOJO KOBE ART GALLERY

Facebook : https://www.facebook.com/jojokobeartgallery

Instagram : https://www.instagram.com/jojokobeartgallery/

Website : https://www.jojokobe.com/

Prawin Print Studio

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Prawin%20Print%20Studio/229223840775866

Instagram: https://www.instagram.com/pawin_13/

Halo.Printmaking

Facebook : https://www.facebook.com/HALO.PRINTMAKING

Instagram : https://www.instagram.com/halo.litho.haus/

Detales Studio

Facebook : https://www.facebook.com/Detales-Studio-1705356296398337

Instagram : https://www.instagram.com/explore/locations/1705356296398337/

Cha mai home studio (ชะม้าย โฮม สตูดิโอ)

Facebook : https://www.facebook.com/chamaistudioandcafe Hashtag #chamaihomestudio

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์