ITC ติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 2 July 2023

ITC ติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66ITC ติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” 
หุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2566

ITC ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 15 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging List ซึ่งได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรกในปีนี้ (พ.ศ.2566) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมด 888 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการดำเนินงานอันสะท้อนถึงปัจจัยด้าน ESG และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตรคู่ค้าและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC เปิดเผยว่า “ITC มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับกำกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ผ่านกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน SeaChange® ของบริษัทไทยยูเนี่ยน ที่ตั้งเป้าในการบรรลุตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวถึงปี 2568 ภายใต้แนวคิด Healthy Livings, Healthy Oceans ที่ให้ความใส่ใจต่อการดูแลท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรม สร้างคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภาพที่แข็งแรงของน้องสี่ขาในครอบครัว ตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทไปพร้อมกับความแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์