พลิกโฉมวงการแพทย์! ฟูจิฟิล์ม เปิดตัว "FUJIFILM Dengue NS1 Ag Test Kit" ชูนวัตกรรมชุดตรวจไข้เลือดออกที่แม่นยำและ รู้ผลไว ภายใน 15 นาที - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 17 July 2023

พลิกโฉมวงการแพทย์! ฟูจิฟิล์ม เปิดตัว "FUJIFILM Dengue NS1 Ag Test Kit" ชูนวัตกรรมชุดตรวจไข้เลือดออกที่แม่นยำและ รู้ผลไว ภายใน 15 นาที


พลิกโฉมวงการแพทย์! ฟูจิฟิล์ม เปิดตัว 
"FUJIFILM Dengue NS1 Ag Test Kit"
 ชูนวัตกรรมชุดตรวจไข้เลือดออกที่แม่นยำและ
รู้ผลไว ภายใน 15 นาที

เปิดเทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ Silver Amplification ขับเคลื่อนการคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรก

ลดโอกาสเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต เดินหน้าต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาด ของไข้เลือดออกในไทยและทั่วโลก


กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2566 — บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Total Healthcare Solution เผยนวัตกรรมล้ำสมัย FUJIFILM Dengue NS1 Ag Test Kit ชุดตรวจหาไข้เลือดออก เดินหน้าลดความรุนแรงของการติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศไทยและทั่วโลก ชูเทคโนโลยี Silver Amplification อันเป็นกรรมสิทธิ์ของฟูจิฟิล์ม พร้อมรายงานผลการติดเชื้อที่แม่นยำและรวดเร็วได้ภายใน 15 นาที ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจพบไวรัสได้ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยบริษัทฯ ยังได้เปิดตัว FUJIFILM SILVAMP Reader เครื่องอ่านผลอัตโนมัติสำหรับชุดตรวจโดยเฉพาะ ที่สามารถรายงานผลบนหน้าจอและส่งผลไปยังระบบข้อมูลของโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยเสริมแกร่งระบบนิเวศการดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่ทีมแพทย์และโรงพยาบาล

การคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากความมุ่งมั่นของฟูจิฟิล์มในการอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานมาพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจพบเชื้อไวรัสตั้งแต่ระยะแรก เพื่อช่วยลดผู้ป่วยอาการรุนแรงและลดการสูญเสีย ท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อไข้เลือดออกในสังคมไทยและทั่วโลกที่มีจำนวน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มร. โคสุเกะ คิจิมะ - Asia Pacific & India, Overseas Sales & Marketing Specialist (In Vitro Diagnostics Division - Medical Systems Business Division) จาก FUJIFILM Corporation กล่าวว่า “ปัจจุบัน ไข้เลือดออกแพร่ระบาดอยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ฟูจิฟิล์มจึงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค โดยในช่วงปี 2558 – 2562 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 46% ซึ่งประเทศที่ได้รับการรายงานผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา และประเทศไทย โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 18,173 ราย และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วถึง 4 เท่า”

ด้วยจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันที่มากกว่าปี 2565 ถึง 4.2 เท่านี้นับเป็นสถิติการระบาดสูงที่สุดในรอบ 3 ปี โดยพื้นที่ที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือกรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคกลาง ในประเทศไทย โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ละ 900 รายและเสียชีวิตสัปดาห์ละ 1 ราย “ฟูจิฟิล์ม ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก และได้คิดค้นนวัตกรรม ‘FUJIFILM SILVAMP Dengue NS1 Ag Test Kit’ ชุดตรวจความไวสูงที่จะเข้ามาพลิกโฉมการวินิจฉัยไข้เลือดออกด้วยการใช้เทคโนโลยี Silver Amplification ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ฟูจิฟิล์ม ด้วยการใช้ Silver Halide Photography ในการขยายขนาดอนุภาคของ Gold Colloidal ได้ถึง 100 เท่า นวัตกรรมที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อด้วยระดับ Sensitivity (ความไว) ที่มากถึง 94.3% และอัตรา Specificity (ความจำเพาะ) ถึง 100% รวมถึงสามารถตรวจได้ทั้ง 4 Serotype ของไวรัส ได้แก่ DEN-1, 2, 3 และ 4

ที่สำคัญคือชุดตรวจใช้เลือดของผู้ป่วยในปริมาณที่น้อยมาก และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 20 นาที เมื่อเทียบกับกระบวนการในปัจจุบันที่อาจใช้เวลาหลายวัน การอ่านผลการติดเชื้อสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าหรือใช้คู่กับเครื่องอ่านอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการอ่านค่า เราพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียจากไข้เลือดออกและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก”

ชุดตรวจที่มีความไวสูงสามารถใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยาก มาพร้อมตลับทดสอบและหลอดใส่ตัวทำปฏิกิริยา กระบวนการทดสอบจะเริ่มจากการใส่สารทดสอบ ได้แก่ เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือพลาสมา (Plasma) ลงในหลอดและเขย่าแรง ๆ ให้สารเข้ากัน หลังจากนั้นหยดสารลงบนช่องหยดบนตลับ จากนั้นกดปุ่ม “Button 2” บนตลับ รอประมาณ 15 นาทีเพื่อให้แถบ “Go Next” ที่อยู่ข้าง ๆ ขึ้นเป็นสีส้ม จากนั้นกด “Button 3” เพื่อให้เริ่มกระบวนการ Silver Amplification และภายใน 1 นาทีผลตรวจจะปรากฏขึ้น การแสดงผลที่รวดเร็วนี้ทำให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้ตั้งแต่การติดเชื้อในระยะแรก


โซลูชันการตรวจไข้เลือดออกของฟูจิฟิล์ม ยังมาพร้อม FUJIFILM SILVAMP Reader เครื่องอ่านผลตรวจอัตโนมัติ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ค่าที่ปรากฏมีสีที่จางหรืออ่านยาก เมื่อใช้เครื่องอ่านร่วมกับชุดตรวจ บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถกดปุ่มเพียง 1 ครั้งหลังจากที่หยดสารตรวจลงบนตลับ และสามารถใส่ตลับเข้าเครื่องอ่านได้ทันที ทำให้สามารถไปทำงานอื่น ๆ ที่สำคัญระหว่างที่รอผล และเมื่อผลปรากฏขึ้น ข้อมูลจะส่งผลบวกหรือลบที่แม่นยำไปยังระบบข้อมูลของสถานพยาบาลผ่าน Laboratory Information System (LIS) ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องอ่าน เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่เชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหลไร้รอยต่อภายในระบบสาธารณสุข

ฟูจิฟิล์ม เร่งสานต่อพันธกิจในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนวงการสาธารณสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นให้แก่คนทั่วโลก “เป้าหมายของเราคือการใช้เทคโนโลยีมาทำให้การตรวจพบการติดเชื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้คน ที่ผ่านมา เราได้นำเสนอชุดตรวจโควิด-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) และนวัตกรรมการการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วย μTASWako AFP-L Hepatocellular Carcinoma (HCC) Risk Biomarker ซึ่งช่วยยกระดับการตรวจพบโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวชุดตรวจไข้เลือดออก เราพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน “สังคมไทย ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมควบคุมโรค ตลอดจนกลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลก ที่ต้องการลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกให้เป็นศูนย์” มร. โคสุเกะ คิจิมะ กล่าวปิดท้าย

ฟูจิฟิล์ม ประกาศสานต่อการร่วมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนทั่วโลกด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรงคุณค่าภายใต้แคมเปญระดับโลก “NEVER STOP” พร้อมเดินหน้าต่อยอดองค์ความรู้เพื่อร่วมลดการสูญเสียจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์