เปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ ภาคเอกชนด้วยดิจิทัลตลอดกระบวนการ ครั้งแรกในไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 1 July 2023

เปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ ภาคเอกชนด้วยดิจิทัลตลอดกระบวนการ ครั้งแรกในไทย


เปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้
ภาคเอกชนด้วยดิจิทัลตลอดกระบวนการ
ครั้งแรกในไทย

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ ก.ล.ต. จอมขวัญ คงสกุล รองประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย พิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ Digital Infrastructure for Capital Market หรือ DIF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมเปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยกระบวนการดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้บริการของตลาดทุนไทย ลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน ส่งเสริมตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์